"Službeni glasnik BiH", broj 39/14 19.5.2014.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 39/14 [19.5.2014.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU OUČEŠĆU KONTINGENTA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U MULTIDIMENZIONALNOJ INTEGRIRANOJ STABILIZACIJSKOJ MISIJI UJEDINJENIH NARODA U REPUBLICI MALI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KAPITALNIM ULAGANJIMA - KORIŠTENJE ODOBRENIH A NEUTROŠENIH SREDSTAVA VIŠEGODIŠNJEG KAPITALNOG PROJEKTA "KUPOVINA, OPREMANJE I REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ZA POTREBE AMBASADE I MISIJE BiH PRI EU U BRISELU" ZA NABAVKU RAČUNARSKE OPREME ZA SJEDIŠTE MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU NADZORNOG ORGANA ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA DRŽAVNE STRATEGIJE ZA RAD NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU NADZORNOG TIJELA ZA PRAĆENJE PROVEDBE DRŽAVNE STRATEGIJE ZA RAD NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPOREDU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2014. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA RADA I NAČINU FINANSIRANJA PREDSJEDAVANJA BOSNE I HERCEGOVINE DEKADOM UKLJUČENJA ROMA 2005.-2015. U PERIODU OD 1. JULA 2014. DO 30. JUNA 2015.
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PRINCIPA I STANDARDA U OBLASTI OBRAZOVANJA ODRASLIH U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I POSTUPKU IZDAVANJA LICENCI I KVALIFIKACIJSKIH KARTICA VOZAČA ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU HISTORIJSKOG SPOMENIKA "MRAMORJE" - GRUPA OD 39 STEĆAKA U DONJIM ČEVLJANOVIĆIMA, OPĆINA ILIJAŠ, NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKU O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA APRIL 2014. GODINE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ISPRAVKA ODLUKE KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA O PROGLAŠENJU HISTORIJSKE GRAĐEVINE - ZGRADA SLAVIJE U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
ISPRAVKU SPISKA LIJEKOVA KOJIMA JE IZDANA DOZVOLA (U OBNOVLJENOM POSTUPKU) ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!