Službeni glasnik BiH, broj 39/14

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministra Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 89. sjednici održanoj 4. aprila 2014. godine, donijelo je


ODLUKU


O KAPITALNIM ULAGANJIMA - KORIŠTENJE ODOBRENIH A NEUTROŠENIH SREDSTAVA VIŠEGODIŠNJEG KAPITALNOG PROJEKTA "KUPOVINA, OPREMANJE I REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ZA POTREBE AMBASADE I MISIJE BiH PRI EU U BRISELU" ZA NABAVKU RAČUNARSKE OPREME ZA SJEDIŠTE MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobrava se Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine korištenje odobrenih, a neutrošenih sredstava Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2008. godinu u dijelu projekta "Kupovina, opremanje i rekonstrukcija objekta za potrebe Ambasade i Misije Bosne i Hercegovine pri EU u Briselu" ("Službeni glasnik BiH", br. 94/08 i 31/10), prenesena namjenska sredstava iz 2013. godine u iznosu od 232.507 KM, za nabavku računarske opreme za sjedište Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i diplomatsko konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Obaveza namjenskog korištenja sredstava)

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine se obavezuje da sredstva iz člana 1. ove Odluke namjenski koristi za nabavku računarske opreme, provodeći procedure nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 i 87/13).

Član 3.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 71/14
4. aprila 2014. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!