Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 38/16

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O UPUĆIVANJU OFICIRA ZA VEZU BOSNE I HERCEGOVINE PRI SECI/SELEC CENTRU U BUKUREŠTU

Službene novine Federacije BiH

broj 39/16

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA MART/OŽUJAK 2016. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA MART/OŽUJAK 2016. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
KOEFICIJENTI RASTA CIJENA U FEDERACIJI BIH U APRILU/TRAVNJU 2016. GODINE
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU OPERATIVNIH PRAVILA ZA BRUTO PORAVNANJE U REALNOM VREMENU
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU OPERATIVNIH PRAVILA ZA ŽIROKLIRING

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 20/16

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POTVRĐIVANJU RAZRJEŠENJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" D.O.O. SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POTVRĐIVANJU RAZRJEŠENJA VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA CENTAR "SKENDERIJA" D.O.O. SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POTVRĐIVANJU RAZRJEŠENJA VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "ZOI '84" OLIMPIJSKI CENTAR D.O.O. SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVICA, STOPA I NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU ETIČKOG VIJEĆA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 2/16

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE LD 1836 (2014.) - KREDIT ZA SOCIJALNI PROGRAM STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BIH, U REPUBLICI SRPSKOJ, KOJI PROVODI INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE (IRBRS)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA O SARADNJI U TRAŽENJU NESTALIH LICA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE O USPOSTAVI OKVIRA ZA UČEŠĆE BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJAMA EVROPSKE UNIJE ZA UPRAVLJANJE KRIZAMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O ZAJMU (PROJEKAT REGIONALNI VODOVOD PLAVA VODA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI NOTA SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O PRIHVATANJU PROJEKATA TEHNIČKE SARADNJE ZA PERIOD 2008-2012

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Pozivi za stručno usavršavanje - Anex 2 dio B


Registri objavljenih izdanja