Download PDF test

"Službeni glasnik BiH"

broj 82/14

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

"Službene novine Federacije BiH"

broj 86/14

VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ BIH
RJEŠENJE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDANE POTVRDE ZA UPIS U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OCJENI RADA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO

"Službene novine Kantona Sarajevo"

broj 26/14

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA" ZA 2014. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU KANTONALNE JAVNE USTANOVE "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE" ZA 2014. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEVOZU U KANTONU SARAJEVO

"Međunarodni ugovori"

broj 19/14

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
PRVI AMANDMAN NA KREDITNI SPORAZUM SKLOPLJEN 25. OKTOBRA 2012. GODINE (PROJEKAT "MODERNIZACIJA UNIVERZITETA U BIHAĆU") IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA KAO ZAJMOPRIMCA I RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG KAO ZAJMODAVCA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PRVOG AMANDMANA NA KREDITNI SPORAZUM SKLOPLJEN 25. OKTOBRA 2012. GODINE (PROJEKAT "MODERNIZACIJA UNIVERZITETA U BIHAĆU") IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, KAO ZAJMOPRIMCA I RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, KAO ZAJMODAVCA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
SPORAZUM O ZAJMU I PROJEKTU ZAKLJUČEN 30. JUNA 2014. GODINE IZMEĐU KFW, FRANKFURT NA MAJNI ("KFW") I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("ZAJMOPRIMAC") I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA I "JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO" (EP BIH) ("AGENCIJA ZA IZVRŠENJE PROJEKTA") U IZNOSU OD 30.000.000,00 EURA - HIDROELEKTRANA JANJIĆI - (BMZ - BR. 2011 66 339)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRBIJE O IZRUČENJU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRBIJE O IZRUČENJU

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!


JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba