Posljednji objavljeni propisi
"Službeni glasnik BiH", broj 30/14
SADRŽAJ
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
Odluka o nastavku korištenja licence
Odluka o odobrenju Cjenovnika usluga za priključak korisnika na prijenosnu mrežu
...
Javne nabavke

Službeni glasnik BiH, broj 30/14
OGLASNIK JAVNE NABAVKE
Službeni glasnik BiH, broj 28/14
OGLASNIK JAVNE NABAVE
Službeni glasnik BiH, broj 26/14
ОГЛАСНИК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Službeni glasnik BiH, broj 24/14
OGLASNIK JAVNE NABAVKE
Službeni glasnik BiH, broj 22/14
OGLASNIK JAVNE NABAVE
Kontakt:

JP NIO Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax: +387 33 72 20 30
e-pošta: Službeni list BiH

Pretplata
Naša izdanja u digitalnom obliku