Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 39/23

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA RAZVIJANJE SISTEMA I PROCEDURA POVRATKA I PRIHVATA DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE IZ ZONE SUKOBA SIRIJE I IRAKA
UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE - REGIONALNI CENTAR MOSTAR
RJEŠENJE
UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA
IZMJENE I DOPUNE SPISKA AKTIVNIH MATERIJA DOZVOLJENIH ZA UPOTREBU U FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE O ZAHTJEVU ZA ODOBRENJE MANJE IZMJENE SPECIFIKACIJE PROIZVODA "LIVANJSKI SIR" REGISTRIRANOG OZNAKOM GEOGRAFSKOG PORIJEKLA

Službene novine Federacije BiH

broj 40/23

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZAKLJUČIVANJU I POTVRĐIVANJU BROJA UPISANIH BIRAČA U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA GRADONAČELNIKA GRADA ŽIVINICE, KOJI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU 28.05.2023. GODINE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZAKLJUČIVANJU I POTVRĐIVANJU BROJA UPISANIH BIRAČA U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK ZA BIRAČE KOJI GLASAJU PUTEM MOBILNOG TIMA ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA GRADONAČELNIKA GRADA ŽIVINICE, KOJI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU 28.05.2023. GODINE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 24/23

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU

Međunarodni ugovori

broj 4/23

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SUDSKE ADMINISTRACIJE NORVEŠKE KOJI SE ODNOSI NA FINANSIRANJE PROJEKATA U KORIST PRAVOSUĐA U BOSNI I HERCEGOVINI
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BR. 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU ZAKLJUČEN OD I IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE ("ZAJMOPRIMAC"), REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ("BANKA") DANA 27. DECEMBRA 2016. GODINE U SARAJEVU I 29. DECEMBRA 2016. GODINE U LUKSEMBURGU I BANJA LUCI I IZMIJENJEN 02. DECEMBRA 2019. GODINE PROJEKAT BOLNICE U RS/B ("UGOVOR O FINANSIRANJU") (FI 31.526 - SERAPIS 2010-0049)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT UNAPREĐENJA ZDRAVSTVENIH SISTEMA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TÜRKİYE O OBAVLJANJU PLAĆENE DJELATNOSTI IZDRŽAVANIH ČLANOVA OSOBLJA DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O ZAJMU (GRCF2 W2 E2 - TRAMVAJSKA PRUGA ILIDŽA - HRASNICA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!