Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 66/23

VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
ODLUKA KOJOM SE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEMORIJALNOM CENTRU SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA INTEROPERABILNOST BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 75/23

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI UREDA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAKONODAVSTVO I USKLAĐENOST SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE SAVEZU SJEDEĆE ODBOJKE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE PLIVAČKOM SAVEZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE SAVEZU DIZAČA TEGOVA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE SAVEZU DIZAČA TEGOVA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 41/23

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZGRADNJE OBJEKTA ZA ODMOR I REKREACIJU "DOM BORIJE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OMLADINSKOG PR TIMA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTRICI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO DA ZAKLJUČI UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO UDRUŽENJU "INFORMATIČKE OLIMPIJADE U BOSNI I HERCEGOVINI"

Međunarodni ugovori

broj 8/23

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BR. 5 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (BANKA), BOSNE I HERCEGOVINE (ZAJMOPRIMAC) I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (ENTITET) 15. JULA 2008. GODINE U SARAJEVU I 18. AUGUSTA 2008. GODINE U LUKSEMBURGU, S NAKNADNIM IZMJENAMA I DOPUNAMA (UGOVOR O FINANSIRANJU) - VODOVOD I KANALIZACIJA U FEDERACIJI BIH (SERAPIS BR. 2006-0272-FI-24.569)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA U VEZI SA IZMJENOM ČLANA 50. (A) I IZMJENOM I DOPUNOM ČLANA 56. KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU, KOJEM JE BOSNA I HERCEGOVINA PRISTUPILA 8. MAJA 2023. GODINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU (DRUGI PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O ZABRANI UPOTREBE U RATU ZAGUŠLJIVIH, OTROVNIH ILI SLIČNIH PLINOVA I BAKTERIOLOŠKIH METODA RATOVANJA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIJSKOG PLANA U PRILOG PAKETU ZA ENERGETSKU PODRŠKU ZA ZAPADNI BALKAN U KORIST BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!