Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 8/16

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE
UPUTSTVO O IZMJENI I DOPUNAMA UPUTSTVA O PRIKUPLJANJU PODATAKA I VOĐENJU EVIDENCIJA O DRŽAVNOM DUGU, O DRŽAVNIM GARANCIJAMA, TE O DUGU I GARANCIJAMA ENTITETA I BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O SISTEMU KOORDINACIJE PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE

Službene novine Federacije BiH

broj 9/16

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O NAKNADAMA KOJE PRIPADAJU ČLANOVIMA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I NJIHOVIM SAVJETNICIMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA I RAZRJEŠENJA LICA KOJA NISU DRŽAVNI SLUŽBENICI U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČELIMA ZA UTVRĐIVANJE UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE FEDERALNIH ORGANA UPRAVE I FEDERALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSLOVIMA OSNOVNE DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE OBAVLJAJU DRŽAVNI SLUŽBENICI, USLOVIMA ZA VRŠENJE TIH POSLOVA I OSTVARIVANJU ODREĐENIH PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA KORIŠTENJE MOTORNOG VOZILA PRIJAŠNJEG FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE - FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRANE CENTRU ZA KRŠ I SPELEOLOGIJU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 5/16

VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE NA UPRAŽNJENU POZICIJU U UPRAVNOM ODBORU UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA SARAJEVO, I TO DVA (2) PREDSTAVNIKA IZ KANTONA SARAJEVO, KAO SUOSNIVAČA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "PODLUGOVI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "SREDNJE" ILIJAŠ
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UPLATI SREDSTAVA OSNIVAČA ZA POTREBE TROŠKOVA VOĐENJA POSTUPKA OSNIVANJA OD FAZE PODNOŠENJA ZAHTJEVA DO OKONČANJA POSTUPKA PO ZAHTJEVU I VISINI NAKNADE ZA ODOBRAVANJE REALIZIRANJA PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH PO ZAHTJEVU PRAVNOG SUBJEKTA REGISTRIRANOG ZA DJELATNOST OBRAZOVANJA ODRASLIH

Međunarodni ugovori

broj 11/15

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ŠVEDSKE O RAZVOJNOJ SARADNJI 2014.-2020.
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU ANEKSA IV. SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE NORVEŠKE O FINANSIRANJU PROJEKTA U KORIST PRAVOSUĐA I/ILI SUDOVA I TUŽILAŠTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA SPORAZUM O GRANTU U OKVIRU DRŽAVNOG PROGRAMA IPA 2009 ZA BOSNU I HERCEGOVINU - POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE REGIONALNE OSNOVNE SAOBRAĆAJNE MREŽE U BIH - ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ, ZAKLJUČENOG IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE I BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O DRŽAVNOJ GRANICI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG MOSTA PREKO RIJEKE DRINE S PRATEĆIM PUTNIM OBJEKTIMA NA LOKACIJI BRATUNAC - LJUBOVIJA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Pozivi za stručno usavršavanje - Anex 2 dio B


Registri objavljenih izdanja