Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 7/23

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA MINISTRA ODBRANE U VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU IZVODA IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA BIRAČE KOJI ĆE GLASATI PUTEM MOBILNOG TIMA ZA PRIJEVREMENE IZBORE 2023. GODINE

Službene novine Federacije BiH

broj 8/23

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O OVLAŠTENJU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 5/23

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA PRIHODA I IZDATAKA SA ODLUKOM O IZVRŠAVANJU IZMJENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA PRIHODA I IZDATAKA JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO ZA 2022. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU OKVIRA ZA OTKUP IMOVINE I NAKNADE RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA U KANTONU SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREMIJERA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O ODRŽAVANJU I UPRAVLJANJU SISTEMOM JAVNE RASVJETE KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 8/22

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU ODRICANJA I IZMJENA I DOPUNA, U VEZI SPORAZUMA O INVESTICIJSKOM GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, MEDITERANSKI KORIDOR (R2A): BOSNA I HERCEGOVINA - CESTOVNA INTERKONEKCIJA S HRVATSKOM "IZGRADNJA PREKOGRANIČNOG MOSTA U GRADIŠCI" (WB-IGOO-BIH-TRA-02)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ČEŠKE REPUBLIKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI ADMINISTRATIVNOG SPORAZUMA ZA PROVOĐENJE UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ČEŠKE REPUBLIKE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!