Download PDF test

"Službeni glasnik BiH"

broj 82/14

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

"Službene novine Federacije BiH"

broj 85/14

JKP "KOMUNALNO" D.O.O. BREZA
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "KOMUNALNO" D.O.O. BREZA DO IZBORA I IMENOVANJA DIREKTORA PREDUZEĆA
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

"Službene novine Kantona Sarajevo"

broj 26/14

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEVOZU U KANTONU SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU KANTONALNE JAVNE USTANOVE "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE" ZA 2014. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA" ZA 2014. GODINU

"Međunarodni ugovori"

broj 19/14

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRBIJE O IZRUČENJU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRBIJE O IZRUČENJU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
PRVI AMANDMAN NA KREDITNI SPORAZUM SKLOPLJEN 25. OKTOBRA 2012. GODINE (PROJEKAT "MODERNIZACIJA UNIVERZITETA U BIHAĆU") IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA KAO ZAJMOPRIMCA I RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG KAO ZAJMODAVCA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PRVOG AMANDMANA NA KREDITNI SPORAZUM SKLOPLJEN 25. OKTOBRA 2012. GODINE (PROJEKAT "MODERNIZACIJA UNIVERZITETA U BIHAĆU") IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, KAO ZAJMOPRIMCA I RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, KAO ZAJMODAVCA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
SPORAZUM O ZAJMU I PROJEKTU ZAKLJUČEN 30. JUNA 2014. GODINE IZMEĐU KFW, FRANKFURT NA MAJNI ("KFW") I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("ZAJMOPRIMAC") I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA I "JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO" (EP BIH) ("AGENCIJA ZA IZVRŠENJE PROJEKTA") U IZNOSU OD 30.000.000,00 EURA - HIDROELEKTRANA JANJIĆI - (BMZ - BR. 2011 66 339)

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!


JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba