Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 61/15

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O VISINI REGRESA ZA GODIŠNJI ODMOR U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU MEĐUNARODNIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROMET NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, OPASNIH, EKSPLOZIVNIH I RADIOAKTIVNIH MATERIJA I SREDSTAVA DVOJNE NAMJENE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE ZAPOSLENIM U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽENJU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OPĆINSKOM SUDU U SARAJEVU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽENJU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OPĆINSKOM SUDU U TUZLI

Službene novine Federacije BiH

broj 59/15

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU (KONSOLIDOVANI), IZVRŠENJA FINANSIJSKOG PLANA FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2014. GODINU (ANEX I) I IZVRŠENJA FINANSIJSKOG PLANA STRUČNE SLUŽBE ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU (ANEX II)
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU REBALANSA FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU (KONSOLIDOVANI), REBALANSA FINANSIJSKOG PLANA FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2014. GODINU (ANEX I) I REBALANSA FINANSIJSKOG PLANA STRUČNE SLUŽBE ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU (ANEX II)
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU OBRAČUNA SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2013. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 26/15

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU JAVNE USTANOVE "APOTEKE SARAJEVO"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2015. SA PROJEKCIJOM FINANSIJSKOG PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU, JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU VLADE KANTONA SARAJEVO BROJ 02- 05-16501-4.1/15 OD 28.05.2015. GODINE O KATEGORIJI LICA, USLOVIMA I KRITERIJIMA ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA PUTEM KUPOVINE STANA POD POVOLJNIJIM USLOVIMA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 4/15

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 3 NA UGOVOR O FINANSIRANJU SKLOPLJEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE 21.12.2005. U SARAJEVU I 28.12.2005. U LUKSEMBURGU, S NAKNADNIM IZMJENAMA (UGOVOR O FINANSIRANJU) ZA PROJEKAT-ŽELJEZNICE U BIH II (FI 23.376)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O VOJNOJ FINANSIJSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE I PROVEDBENOG PROTOKOLA U VEZI S FINANSIJSKOM POMOĆI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (PROJEKAT VODOSNABDIJEVANJA GRADAČAC) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU PRIJEMA REPUBLIKE MOLDAVIJE U ČLANSTVO HAŠKE KONFERENCIJE MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!


JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Registri objavljenih izdanja