Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 15/24

MINISTARTSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA VERIFIKACIJU UKLANJANJA MORBILA I RUBEOLE U BOSNI I HERCEGOVINI
MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE
ODLUKU O IZBORU PROJEKATA OBNOVE I IZGRADNJE KOMUNALNE I SOCIJALNE INFRASTRUKTURE I ELEKTRIFIKACIJE NA PROSTORIMA GDJE ŽIVE RASELJENE OSOBE I POVRATNICI ZA 2023. GODINU
MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU I PROCEDURAMA ODOBRAVANJA SREDSTAVA UDRUŽENIH U FOND ZA POVRATAK BIH NAMIJENJENIH ZA REALIZACIJU PRAVA IZ ANEKSA VII DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA
MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE
ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA U IZNOSU OD 260.000 KM PO NAMJENAMA
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

Službene novine Federacije BiH

broj 16/24

PREDSTAVNIČKI / ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE ZASTUPNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (3Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 8/24

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA-BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO ZA 2022. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU KJKP "POKOP" D.O.O. SARAJEVO ZA 2022. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO ZA 2022. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO ZA 2022. GODINU

Međunarodni ugovori

broj 3/24

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU - KORIDOR 5C, POČITELJ - BIJAČA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE OD 11.11.2014., IZMIJENJEN 25.9.2018., BROJ OPERACIJE (SERAPIS BR.): 2013-0476, UGOVOR BROJ (FI BR.): 83.975
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UZAJAMNOM IZUZEĆU OD ZAHTJEVA ZA ULAZNU VIZU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2022. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA, I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA UZ SPORAZUM O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA (SPORAZUM INTERBUS) U VEZI S MEĐUNARODNIM LINIJSKIM I POSEBNIM LINIJSKIM PRIJEVOZOM PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR. 1 NA UGOVOR O ZAJMU OD 12. APRILA 2022. GODINE (ZELENI GRADOVI 2 - WINDOW II VODOVOD BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (52273)

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!