Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 46/16

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SEKRETARA ZAJEDNIČKE SLUŽBE SEKRETARIJATA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RAZRJEŠENJU SEKRETARA ZAJEDNIČKE SLUŽBE SEKRETARIJATA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 48/16

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O FORMIRANJU STRUČNOG RADNOG TIJELA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ANALIZU ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROTOKOL O VOĐENJU PREGOVORA RADI USAGLAŠAVANJA I ZAKLJUČIVANJA KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I ZAPOSLENIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA ZAKONOM O RADU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 25/16

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "6. MART" HADŽIĆI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "SREDNJOŠKOLSKI CENTAR ILIJAŠ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIONO OSIGURANJE U SVRHU PENZIONISANJA ZAPOSLENIKA KJKP GRAS D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU

Međunarodni ugovori

broj 2/16

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE LD 1836 (2014.) - KREDIT ZA SOCIJALNI PROGRAM STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BIH, U REPUBLICI SRPSKOJ, KOJI PROVODI INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE (IRBRS)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA O SARADNJI U TRAŽENJU NESTALIH LICA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE O USPOSTAVI OKVIRA ZA UČEŠĆE BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJAMA EVROPSKE UNIJE ZA UPRAVLJANJE KRIZAMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O ZAJMU (PROJEKAT REGIONALNI VODOVOD PLAVA VODA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI NOTA SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O PRIHVATANJU PROJEKATA TEHNIČKE SARADNJE ZA PERIOD 2008-2012

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Pozivi za stručno usavršavanje - Anex 2 dio B


Registri objavljenih izdanja