Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 20/15

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODOBRAVANJU "PROJEKTA IZGRADNJE GLAVNOG SJEDIŠTA SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA I TERENSKOG CENTRA SARAJEVO" KOJI ĆE SE UVRSTITI U PROGRAM VIŠEGODIŠNJIH KAPITALNIH ULAGANJA ZA PERIOD 2011. - 2013. GODINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU I PRAĆENJE REALIZACIJE AKCIONOG PLANA ZA IZVRŠENJE OPĆIH MJERA PO PRESUDI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ADNAN MUSLIJA PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA/ICA KOORDINACIONOG ODBORA ZA NADZOR NAD PROVOĐENJEM AKTIVNOSTI IZ AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU UNSCR 1325 U BOSNI I HERCEGOVINI 2014.-2017. GODINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU PROJEKTA NABAVKE I IZGRADNJE OBJEKATA ZA REGIONALNE CENTRE I SREDIŠNJI URED UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE I IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE GRANIČNIH PRIJELAZA
MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNIKA PRITVORSKE JEDINICE ZAVODA ZA IZVRŠENJE KAZNENIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE BIH

Službene novine Federacije BiH

broj 18/15

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS-GROUP D.O.O. ILIDŽA ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS-GROUP D.O.O. ILIDŽA ZA RAZRJEŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 6/15

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZBORU ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU "VLADIMIR NAZOR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "GRBAVICA II"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "POFALIĆI"

Međunarodni ugovori

broj 21/14

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU PRIJEMA REPUBLIKE TUNIS U ČLANSTVO HAŠKE KONFERENCIJE MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE - DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BIH/B
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE INVESTICIONE BANKE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE - DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BIH/C
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!


JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora