Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 12/17

KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU GRADITELJSKE CJELINE - GRADSKA DŽAMIJA SA HAREMOM U VELIKOJ KLADUŠI NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA DECEMBAR 2016. GODINE
AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA DECEMBAR 2016. GODINE

Službene novine Federacije BiH

broj 12/17

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O NAPLATI I DJELIMIČNOM OTPISU DUGOVANJA SPORTSKIM KOLEKTIVIMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI IZVRŠNIH DIREKTORA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UGOVOR O NABAVCI MICROSOFT SOFTVERA PUTEM KOLIČINSKOG LICENCIRANJA (VOLUME LICENCING) I SOFTVERSKOG OSIGURANJA (SOFTWARE ASSURANCE), KROZ ENTERPRISE UGOVOR, ZA BUDŽETSKU 2017. GODINU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 7/17

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O PREUZIMANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA I USKLAĐIVANJU ORGANIZACIJE I POSLOVANJA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
PROGRAM IZVOĐENJA OBAVEZNE PREVENTIVNE SISTEMATSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
FINANSIJSKI PLAN FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILISANE BORCE I PROGNANE OSOBE ZA 2017. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILIZIRANE BORCE I PROGNANE OSOBE ZA 2017. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 1/17

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU IZMJENE I DOPUNE SPORAZUMA O FINANSIRANJU ZA TEHNIČKU POMOĆ ZA FARMU VJETRA VLAŠIĆ TRAVNIK - BIH, ZAKLJUČEN IZMEĐU I OD STRANE BOSNE I HERCEGOVINE, EVROPSKE INVESTICIONE BANKE I JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO 7. OKTOBRA 2013. GODINE U SARAJEVU I 4. NOVEMBRA 2013. GODINE U LUKSEMBURGU (WB7 - BIH - ENE - 09/20110180)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU EK IPA TF NO.TFOA1998 (PROJEKAT OTPADNIH VODA U SARAJEVU, REHABILITACIJA PREČISTAČA OTPADNIH VODA U BUTILAMA)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU ZA SAUDIJSKI GRANT ZA IZGRADNJU I OPREMANJE UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE U SARAJEVU IZMEĐU KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU ZA SAUDIJSKI GRANT ZA OBNOVU ODREĐENOG BROJA KUĆA POVRATNIKA U SREBRENICU I PROJEKAT EKONOMSKE PODRŠKE IZMEĐU KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O VOJNO-FINANSIJSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE I IMPLEMENTACIONOG PROTOKOLA U VEZI S FINANSIJSKOM POMOĆI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Pozivi za stručno usavršavanje - Anex 2 dio B


Registri objavljenih izdanja