Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 91/15

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR ČLANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE IZ REDA STRUČNJAKA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTIMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA, ZAPOŠLJAVANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2015. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Službene novine Federacije BiH

broj 90/15

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I IMENOVANJE ZA DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O FORMIRANJU STRUČNOG RADNOG TIJELA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRIPREMANJE NACRTA DRUGOSTEPENIH ODLUKA IZ ČLANA 6. ODLUKE O PROVOĐENJU ANEKSA "G" SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA VLADU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 46/15

MINISTARSTVO FINANSIJA KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2015. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
MINISTARSTVO FINANSIJA KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2015. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
MINISTARSTVO FINANSIJA KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2015. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KABINET PREMIJERA
GRAD SARAJEVO-GRADONAČELNIK
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU SAVJETA GRADONAČELNIKA GRADA SARAJEVA ZA EKONOMSKA PITANJA, RAZVOJ I ORGANIZACIJU GRADA SARAJEVA
OPĆINA VOGOŠĆA - OPĆINSKI NAČELNIK
ODLUKU O PRESTRUKTUIRANJU RASHODA U BUDŽETU OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2015. GODINU

Međunarodni ugovori

broj 8/15

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROVEDBENOG PROTOKOLA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O PRIMJENI SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU DOPUNE SPORAZUMA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SARADNJE BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SARADNJA PROGRAMA IPA ZA 2011. GODINU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I BOSNE I HERCEGOVINE O UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE U UNIJINOM PROGRAMU "FISCALIS 2020"
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U OBLASTI VETERINARSTVA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PRIJEVOZU PUTNIKA I TERETA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!


JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Registri objavljenih izdanja