Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 58/21

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O UTVRĐIVANJU REGULATORNE NAKNADE ZA 2022. GODINU
CENTAR ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ PODRUČJA VISOKOG OBRAZOVANJA
PREPORUKE O PRIZNAVANJU KVALIFIKACIJA ZA PRISTUP VISOKOM OBRAZOVANJU

Službene novine Federacije BiH

broj 74/21

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE" D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVANJA I NAUKE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O REALIZACIJI AKTIVNOSTI REGRESIRANJA KAMATA - GARANCIJSKI FOND
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA – FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA POZICIJA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA – KANTONI I OPĆINE" OPĆINE I GRADOVI I "KAPITALNI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA – KANTONI I OPĆINE" OPĆINE I GRADOVI

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 37/21

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O DOPUNI ZAKONA O INSPEKCIJAMA KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU OSTAVKE I POTVRĐIVANJU RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU MINISTRICE MINISTARSTVA ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O POSLOVNOJ SARADNJI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠČA, OBJEKAT "3-D"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE INSTITUT ZA RAZVOJ PREDUNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 9/21

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA - BOSNA I HERCEGOVINA ZA 2019. GODINU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, VLADE REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, PROJEKAT GRADSKOG PRIJEVOZA SARAJEVO
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U INFRASTRUKTURNIM I GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA KOJI SE ODNOSI NA UZAJAMNO PRIZNAVANJE I ZAMJENU VOZAČKIH DOZVOLA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI FIZIKE VISOKIH ENERGIJA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA NUKLEARNA ISTRAŽIVANJA (CERN)

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!