Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 20/23

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U SASTAV MJEŠOVITE KOMISIJE ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U SASTAV MJEŠOVITE KOMISIJE ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA UGOVORA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O GRANIČNIM PRELAZIMA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU VIŠEGODIŠNJEG PROJEKTA "PROJEKT NADOGRADNJE INFORMACIJSKOG SISTEMA FINANSIJSKOG POSLOVANJA SA MODULOM "UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA" I MODULOM "CENTRALIZIRANI OBRAČUN I ISPLATA PLAĆA" (MODUL HRMS I MODUL PAYROLL)"
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA ŽALBE INSTITUTA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 20/23

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA UNION BANKA D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POSTUPANJU S UMJETNIM GNOJIVOM ODUZETOG OD STRANE POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRENOSU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU TAKSE ZA USPOSTAVLJANJE REZERVI NAFTNIH DERIVATA, PLANIRANIH NA RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE NA POZICIJI "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - POSEBAN NAMJENSKI TRANSAKCIJI RAČUN ZA UPLATU TAKSE ZA USPOSTAVLJANJE REZERVI NAFTNIH DERIVATA"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRENOSU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU TAKSE ZA IZMIRENJE DUGA RUSKOJ FEDERACIJI ZA ISPORUKU PRIRODNOG GASA U PERIODU 1992.-1995. GODINA, PLANIRANIH NA RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE NA POZICIJI "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ZA PLAĆANJE TAKSE GASPROM EXPORT-U MOSKVA"

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 13/23

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ZADUŽENJU MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO ZA IZMJENU VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN PLAĆA U 2023. GODINI I PLANIRANJE ISPLATE MJESEČNOG DODATKA NA PLAĆU U NETO IZNOSU OD 100 KM
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU RADI VRŠENJA OVLAŠTENJA SKUPŠTINE U KANTONALNOM JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU RADI VRŠENJA OVLAŠTENJA SKUPŠTINE U KANTONALNOM JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE PROCENTA OSNOVICE MJESEČNIH NOVČANIH PRIMANJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE "DJECA SARAJEVA" SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 1/23

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O GRANTU (REGIONALNI PROJEKAT ČVRSTOG OTPADA U ŽIVINICAMA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT OD ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ I SARADNJU (SIDA)
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU O REGIONALNOJ INTEROPERABILNOSTI I USLUGAMA POVJERENJA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!