Službeni glasnik BiH, broj 39/14

Nakon izvršenog sravnjivanja sa usvojenim tekstom odluke, utvrđeno je da se potkrala greška u Odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju historijske građevine – Zgrada Slavije u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, broj 07.3-2.3-59/14-10 od 4. februara 2014. godine, objavljenoj u "Službenom glasniku BiH", broj 22/14 na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, te se daje sljedeća


ISPRAVKA


ODLUKE KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA O PROGLAŠENJU HISTORIJSKE GRAĐEVINE - ZGRADA SLAVIJE U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE

U Odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju historijske građevine - Zgrada Slavije u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 22/14), u tački I stav 2. vrši se ispravka teksta, tako da se broj "XIXXX" zamjenjuje brojem "XXXIX".

Broj 07.3-2.5-58/14-3
10. aprila 2014. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća Komisije
Ljiljana Ševo, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!