Službeni glasnik BiH, broj 39/14

Na osnovu člana 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje


ISPRAVKU SPISKA


LIJEKOVA KOJIMA JE IZDANA DOZVOLA (U OBNOVLJENOM POSTUPKU) ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE

Rb.

Zaštićeni naziv lijeka

Proizvođač (administrativno sjedište)

INN

Oblik lijeka

Doza

Sadržaj originalnog pakiranja

Režim izdavanja

Broj rješenja

Datum rješenja

Rješenje vrijedi do

1

SINDROXOCIN

Actavis Group PTC eh

doksorubicin

prašak za rastvor za infuziju

50 mg

kutija sa 1 bočicom od 30 ml

SZU

04-07.10-3925/13

27.2.2014

4.12.2018

2

SINDROXOCIN

Actavis Group PTC eh

doksorubicin

prašak za rastvor za infuziju

10 mg

1 bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

SZU

04-07.10-3924/13

27.2.2014

4.12.2018

3

KREON 10000

ABBOTT INTERNATIONAL LLC

multienzimi (lipaze, proteaze, itd)/pankreatin

gastrorezistentna kapsula, tvrda

150 mg

20 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih

BRp

04-07.10-4920/13

18.2.2014

6.2.2019

4

KREON 25 000

ABBOTT INTERNATIONAL LLC

multienzimi (lipaze, proteaze, itd)/pankreatin

gastrorezistentna kapsula, tvrda

300 mg

50 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih

Rp

04-07.10-4922/13

18.2.2014

6.2.2019

5

KREON 25 000

ABBOTT INTERNATIONAL LLC

multienzimi (lipaze, proteaze, itd)/pankreatin

gastrorezistentna kapsula, tvrda

300 mg

20 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih

Rp

04-07.10-4921/13

18.2.2014

6.2.2019

6

KREON 40 000

ABBOTT INTERNATIONAL LLC

multienzimi (lipaze, proteaze, itd)/pankreatin

gastrorezistentna kapsula, tvrda

400 mg

50 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih

Rp

04-07.10-4933/13

18.2.2014

6.2.2019

7

KREON 40 000

ABBOTT INTERNATIONAL LLC

multienzimi (lipaze, proteaze, itd)/pankreatin

gastrorezistentna kapsula, tvrda

400 mg

20 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih

Rp

04-07.10-4932/13

18.2.2014

6.2.2019

8

OLICARD Relard

ABBOTT INTERNATIONAL LLC

izosorbid mononitrat

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

60 mg

50 kapsula sa produženim oslobađanjem

Rp

04-07.10-3686/13

16.12.2013

10.12.2018

9

OLICARD Retard

ABBOTT INTERNATIONAL LLC

izosorbid mononitrat

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

40 mg

50 kapsula sa produženim oslobađanjem

Rp

04-07.10-3679/13

16.12.2013

10.12.2018

10

BETOPTIC S

ALCON PHARMACEUTICALS LTD

betaksolol

kapi za oko, suspenzija

2,5 mg/ml

5 ml kapi za oko, suspenzija u bočici, u kutiji

Rp

04-07.10-2365/13

10.1.2014

21.10.2018

11

ALOMIDE

ALCON PHARMACEUTICALS LTD

lodoksamid

kapi za oko, otopina

1 mg/1 ml

5 ml kapi za oko, otopine

Rp

04-07.10-2364/13

5.11.2013

21.10.2018

12

MAXIDEX

ALCON PHARMACEUTICALS LTD

deksametazon

kapi za oko, suspenzija

1mg/1ml

5 ml kapi za oči, suspenzije

Rp

04-07.10-2134/13

5.11.2013

21.10.2018

13

MAXIDEX

ALCON PHARMACEUTICALS LTD

deksametazon

mast za oči

1 mg/1 g

3,5 g masti za oči

Rp

04-07.10-2135/13

5.11.2013

21.10.2018

14

MAXITROL

ALCON PHARMACEUTICALS LTD

deksametazon, neomicin, polimiksin B

kapi za oko, suspenzija

(1 mg + 3500 i.j. + 6000 i.j)/ml

5 ml kapi za oči, suspenzije

Rp

04-07.10-2137/13

5.11.2013

21.10.2018

15

MAXITROL

ALCON PHARMACEUTICALS LTD

deksametazon, neomicin, polimiksin B

mast za oči

(1 mg + 3500 i.j. + 6000 i.j.)/g

3,5 g masti za oči

Rp

04-07.10-2136/13

5.11.2013

21.10.2018

16

LAMAL

ALKALOID AD-Skopje

lamotrigin

tableta

25 mg

30 tableta

▲ Rp

04-07.10-3797/13

10.12.2013

22.12.2018

17

LAMAL

ALKALOID AD-Skopje

lamotrigin

tableta

50 mg

30 tableta

▲ Rp

04-07.10-37978/13

10.12.2013

22.12.2018

18

LAMAL

ALKALOID AD-Skopje

lamotrigin

tableta

100 mg

30 tableta

▲ Rp

04-07.10-3799/13

10.12.2013

22.12.2018

19

LAMAL

ALKALOID AD-Skopje

lamotrigin

tableta

200 mg

30 tableta

▲ Rp

04-07.10-3800/13

10.12.2013

22.12.2018

20

LOTAR

ALKALOID AD-Skopje

losartan

film tableta

50 mg

30 film tableta

Rp

04-07.10-3828/13

13.12.2013

22.12.2018

21

LOTAR

ALKALOID AD-Skopje

losartan

film tableta

100 mg

30 film tableta

Rp

04-07.10-3829/13

13.12.2013

22.12.2018

22

LUNATA

ALKALOID AD-Skopje

zolpidem

film tableta

5 mg

20 film tableta

▲ Rp

04-07.10-3801/13

4.12.2013

22.12.2018

23

LUNATA

ALKALOID AD-Skopje

zolpidem

film tableta

10 mg

10 film tableta

▲ Rp

04-07.10-3803/13

4.12.2013

22.12.2018

24

LUNATA

ALKALOID AD-Skopje

zolpidem

film tableta

10 mg

20 film tableta

▲ Rp

04-07.10-3802/13

4.12.2013

22.12.2018

25

LUNATA

ALKALOID AD-Skopje

zolpidem

film tableta

5 mg

10 film tableta

▲ Rp

04-07.10-3804/13

4.12.2013

22.12.2018

26

VITAMIN C ALKALOID

ALKALOID AD-Skopje

askorbinska kiselina

tableta

500 mg

250 tableta (25 strip pakovanja po 10 tableta)

BRp

04-07.10-2304/13

9.12.2013

10.10.2018

27

MAGNEVIST

BAYER PHARMA AG

gadopentetska kiselina

otopina za injekciju

469 mg/ ml (0,5 mmol/ml)

bočica sa 10 ml otopine za injekciju u kutiji

ZU

04-07.10-3614/13

5.12.2013

18.12.2018

28

MAGNEVIST

BAYER PHARMA AG

gadopentetska kiselina

otopina za injekciju

469 mg/ ml (0,5 mmol/ml)

bočica sa 20 ml otopine za injekciju u kutiji

ZU

04-07.10-3615/13

5.12.2013

18.12.2018

29

KOGENATE Bayer 500 IU

BAYER PHARMA AG

faktor koagulacije VIII

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

500 IU

1 bočica sa Bio-Set uređajem sa praškom, 1 šprica sa 2,5 ml vode za injekciju

SZU

04-07.10-3613/13

24.12.2013

19.12.2018

30

KOGENATE Bayer 1000 IU

BAYER PHARMA AG

faktor koagulacije VIII

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1000 IU

1 bočica sa Bio-Set uređajem sa praškom, 1 šprica sa 2,5 ml vode za injekciju

SZU

04-07.10-3612/13

24.12.2013

19.12.2018

31

XARELTO

BAYER PHARMA AG

rivaroksaban

film tableta

10 mg

10 film tableta

Rp

04-07.10-4627/13

25.2.2014

2.2.2019

32

ULTRAVIST 300

BAYER PHARMA AG

jopromid

otopina za infuziju

623, 4 mg

10 bočica po 50 ml

ZU

04-07.10-5844/13

21.2.2014

19.3.2019

33

ULTRAVIST 300

BAYER PHARMA AG

jopromid

otopina za infuziju

623, 4 mg

10 bočica po 100 ml

ZU

04-07.10-5845/13

21.2.2014

19.3.2019

34

ULTRAVIST 370

BAYER PHARMA AG

jopromid

otopina za infuziju

768,86 mg

10 bočica po 100 ml

ZU

04-07.10-5840/13

21.2.2014

19.3.2019

35

ULTRAVIST 370

BAYER PHARMA AG

jopromid

otopina za infuziju

768,86 mg

10 bočica po 50 ml

ZU

04-07.10-5839/13

21.2.2014

19.3.2019

36

CORONIS

BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

karvedilol

tableta

12,5 mg

28 tableta

Rp

04-07.10-3976/13

26.12.2013

15.1.2019

37

ATEROZ

BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

atorvastatin

film tableta

10 mg

30 film tableta (3 AI/AI blistera po 10 tableta)

Rp

04-07.10-3978/13

10.1.2014

15.1.2019

38

ATEROZ

BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

atorvastatin

film tableta

20 mg

30 film tableta (3 AI/AI blistera po 10 tableta)

Rp

04-07.10-3979/13

10.1.2014

15.1.2019

39

AMPIBOS

BOSNALIJEK d.d.

ampicilin

kapsula, tvrda

500 mg

16 kapsula (2 blistera po 8 kapsula) u kutiji

Rp

04-07.10-4579/13

17.1.2014

25.2.2019

40

AMOXIBOS

BOSNALIJEK d.d.

amoksicilin

kapsula, tvrda

500 mg

16 kapsula

Rp

04-07.10-3809/13

25.12.2013

20.1.2019

41

BETHAGEN

BOSNALIJEK d.d.

betametazon, gentamicin

krema

(0,5 mg + 1,0 mg)/g

15 g kreme

Rp

04-07.10-3221/13

24.12.2013

19.12.2018

42

DIFEN

BOSNALIJEK d.d.

diklofenak

želučanootporna tableta

50 mg

20 želučanootpornih tableta

Rp

04-07.10-3224/13

17.12.2013

19.12.2018

43

REUKAP P

BOSNALIJEK d.d.

efedrin

kapi za nos, otopina

5 mg/ml

1 bočica sa 9 ml kapi za nos, otopine, u kutiji

BRp

04-07.10-3223/13

24.2.2014

4.12.2018

44

REUKAP

BOSNALIJEK d.d.

efedrin

kapi za nos, otopina

10 mg/ml

1 bočica sa 9 ml kapi za nos, otopine, u kutiji

BRp

04-07.10-3222/13

24.2.2014

4.12.2018

45

RHINOSTOP

BOSNALIJEK d.d.

paracetamol, pseudoefedrin, hlorfenamin (hlorfeniramin)

tableta

(251,00 mg + 61,20 mg + 2,54 mg)

10 tableta (1 blister)

BRp

04-07.10-1308/13

4.12.2013

30.1.2019

46

FENIX

BOSNALIJEK d.d.

pantoprazol

želučanootporna tableta

20 mg

28 želučanootpornih tableta

Rp

04-07.10-3225/13

16.12.2013

4.12.2018

47

FENIX

BOSNALIJEK d.d.

pantoprazol

želučanootporna tableta

40 mg

14 želučanootpornih tableta

Rp

04-07.10-3226/13

16.12.2013

4.12.2018

48

BRAMITOB

CHIESI PHARMACEUTICALS GmbH

tobramicin

rastvor za raspršivanje

300 mg/4 ml

56 (14x4) jednodoznih polietilenskih spremnika sa 4 ml rastvora za raspršivanje, po 4 spremnika u zaštitnoj vrećici, u kutiji

Rp

04-07.10-4569/13

7.2.2014

30.1.2019

49

TETAGAM P

CSL Behring GmbH

tetanus imunoglobulin

rastvor za injekciju

250 i.j./ml

1 ampula od 1 ml u kutiji

ZU

04-07.10-1240/12

20.1.2014

18.10.2017

50

HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING

CSL Behring GmbH

albumin

rastvor za infuziju

200 g/1000 ml

50 ml rastvora za infuziju u staklenoj boci u kutiji

SZU

04-07.10-1241/12

3.2.2014

18.10.2017

51

SALOFALK

Dr FALK PHARMA GmbH

mesalazin

čepić

500 mg

10 čepića

Rp

04-07.10-3327/13

16.12.2013

16.12.2018

52

SALOFALK

Dr FALK PHARMA GmbH

mesalazin

čepić

500 mg

30 čepića

Rp

04-07.10-3328/13

16.12.2013

16.12.2018

53

SALOFALK

Dr FALK PHARMA GmbH

mesalazin

rektalna suspenzija

4 g/60 ml

7 klizmi po 60 ml rektalne suspenzije u kutiji

Rp

04-07.10-3329/13

18.12.2013

16.12.2018

54

SALOFALK

Dr FALK PHARMA GmbH

mesalazin

gastrorezistentna tableta

500 mg

100 gastrorezistentnih tableta

Rp

04-07.10-3338/13

17.12.2013

16.12.2018

55

SALOFALK

Dr FALK PHARMA GmbH

mesalazin

gastrorezistentna tableta

500 mg

50 gastrorezistentnih tableta

Rp

04-07.10-3330/13

17.12.2013

16.12.2018

56

URSOFALK

Dr FALK PHARMA GmbH

ursodeoksiholna kiselina

kapsula, tvrda

250 mg

100 kapsula, tvrdih

Rp

04-07.10-3334/13

25.12.2013

16.12.2018

57

URSOFALK

Dr FALK PHARMA GmbH

ursodeoksiholna kiselina

kapsula, tvrda

250 mg

50 kapsula, tvrdih

Rp

04-07.10-3333/13

25.12.2013

16.12.2018

58

FLUCON

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo

flukonazol

kapsula, tvrda

50 mg

1 blister sa 7 kapsula, u kutiji

Rp

04-07.10-4707/13

31.12.2013

2.2.2019

59

FLUCON

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo

flukonazol

kapsula, tvrda

150 mg

1 blister sa 1 kapsulom, u kutiji

Rp

04-07.10-4706/13

31.12.2013

2.2.2019

60

MONOZID 25

FARMAVITA d.o.o Sarajevo

hidrohlorotiazid

tableta

25 mg

30 tableta (1 AI/PVC blister sa 30 tableta)

Rp

04-07.10-2394/13

10.1.2014

23.10.2018

61

MIRCERA

F. HOFFMANN - LA ROCHE Ltd.

metoksi polietilen glikol-epoetin beta

otopina za injekciju u napunjenoj šprici

50 mcg/0,3 ml

1 šprica napunjena sa 0,3 ml otopine

ZU

04-07.10-5074/13

19.2.2014

19.3.2019

62

MIRCERA

F. HOFFMANN - LA ROCHE Ltd.

metoksi polietilen glikol-epoetin beta

otopina za injekciju u napunjenoj šprici

75 mcg/0,3 ml

1 šprica napunjena sa 0,3 ml otopine

ZU

04-07.10-5075/13

19.2.2014

19.3.2019

63

MIRCERA

F. HOFFMANN - LA ROCHE Ltd.

metoksi polietilen glikol-epoetin beta

otopina za injekciju u napunjenoj šprici

100 mcg/0,3 ml

1 šprica napunjena sa 0,3 ml otopine

ZU

04-07.10-5076/13

19.2.2014

19.3.2019

64

MIRCERA

F. HOFFMANN - LA ROCHE Ltd.

metoksi polietilen glikol-epoetin beta

otopina za injekciju u napunjenoj šprici

120 mcg/0,3 ml

1 šprica napunjena sa 0,3 ml otopine

ZU

04-07.10-5077/13

19.2.2014

19.3.2019

65

PROSPAN sirup

ENGELHARD ARZNEIMITTEL GmbH & Co.KG

suhi ekstrakt lista bršljana

oralna otopina

7 mg/ml

200 ml

BRp

04-07.10-3213/13

25.12.2013

21.12.2018

66

ZYPREXA

ELI LILLY Export S.A.

olanzapin

obložena tableta

5 mg

28 obloženih tableta

Δ Rp

04-07.10-3402/13

18.12.2013

19.12.2018

67

ZYPREXA

ELI LILLY Export S.A.

olanzapin

obložena tableta

10 mg

28 obloženih tableta

Δ Rp

04-07.10-3403/13

18.12.2013

19.12.2018

68

ANGIOTEC

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo

enalapril

tableta

5 mg

30 tableta

Rp

04-07.10-3074/13

12.12.2013

21.11.2018

69

ANGIOTEC

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo

enalapril

tableta

10 mg

30 tableta

Rp

04-07.10-3075/13

12.12.2013

21.11.2018

70

ANGIOTEC

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo

enalapril

tableta

20 mg

30 tableta

Rp

04-07.10-3076/13

12.12.2013

21.11.2018

71

PEGASYS

F. HOFFMANN - LA ROCHE Ltd.

peginterferon alfa-2a

rastvor za injekciju u napunjenoj šprici

135 mcg/0,5 ml

kutija sa 1 napunjenom špricom sa 0,5 ml rastvora sa iglom

SZU

04-07.10-3412/13

23.12.2013

22.12.2018

72

PEGASYS

F. HOFFMANN - LA ROCHE Ltd.

peginterferon alfa-2a

rastvor za injekciju u napunjenoj šprici

180 mcg/0,5 ml

1 napunjena šprica sa 0,5 ml rastvora za injekciju

SZU

04-07.10-3413/13

23.12.2013

22.12.2018

73

PULMOZYME

F. HOFFMANN - LA ROCHE Ltd.

dornaze alfa

rastvor za raspršivanje

2,5mg/2,5ml

6 ampula

Rp

04-07.10-2667/13

19.12.2013

20.11.2018

74

ORVAGIL D

GALENIKA a.d.

metronidazol

film tableta

400 mg

20 film tableta

Rp

04-07.10-5806/13

17.2.2014

12.2.2019

75

HEPARIN GALENIKA

GALENIKA a.d.

heparin

rastvor za injekciju

5 000 i.j./ml

5 ampula po 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji

ZU

04-07.10-5807/13

24.2.2014

13.2.2019

76

HEPARIN GALENIKA

GALENIKA a.d.

heparin

rastvor za injekciju

25 000 i.j./5 ml

10 ampula po 5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

ZU

04-07.10-5808/13

24.2.2014

13.2.2019

77

BELAROM

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda, d.o.o. Banja Luka

dorzolamid

kapi za oči, rastvor

20 mg/ml

5 ml

Rp

04-07.9-3650/12

21.2.2014

20.2.2019

78

BELAROM

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda, d.o.o. Banja Luka

dorzolamid

kapi za oči, rastvor

20 mg/ml

3x5 ml

Rp

04-07.9-3651/12

21.2.2014

20.2.2019

79

CORDIPIN Retard

KRKA, tovarna zdravil, d.d.

nifedipin

tableta s produljenim oslobađanjem

20 mg

30 tableta s produljenim oslobađanjem

Rp

04-07.10-5175/13

24.2.2014

5.2.2019

80

BLOXAN

KRKA, tovarna zdravil, d.d.

metoprolol

tableta

100 mg

30 tableta

Rp

04-07.10-5177/13

24.2.2014

5.2.2019

81

KAMIREN

KRKA, tovarna zdravil, d.d.

doksazosin

tableta

2 mg

20 tableta

Rp

04-07.10-3966/13

10.12.2013

20.11.2018

82

KAMIREN

KRKA, tovarna zdravil, d.d.

doksazosin

tableta

4 mg

20 tableta

Rp

04-07.10-3967/13

10.12.2013

20.11.2018

83

PRENEWEL

KRKA, tovarna zdravil, d.d.

perindopril, indapamid

tableta

2,000 mg + 0,625 mg

30 tableta

Rp

04-07.10-3964/13

9.12.2013

21.12.2018

84

PRENEWEL

KRKA, tovarna zdravil, d.d.

perindopril, indapamid

tableta

4,00 mg + 1,25 mg

30 tableta

Rp

04-07.10-3965/13

9.12.2013

21.12.2018

85

MONKASTA

KRKA, tovarna zdravil, d.d.

montelukast

filmom obložena tableta

10 mg

28 filmom obloženih tableta

Rp

04-07.10-3963/13

24.12.2013

19.12.2018.

86

CARDIOPIRIN

LANNACHER GmbH

acetilsalicilna kiselina

gastrorezistentna obložena tableta

100 mg

30 tableta

BRp

04-07.10-4453/13

3.1.2014

2.2.2019

87

EMEND

MERCK SHARP & DOHME BV

aprepitant

kapsula, tvrda

80 mg

5 kapsula, tvrdih

Rp

04-07.10-3155/13

23.12.2013

2.12.2018

88

EMEND

MERCK SHARP & DOHME BV

aprepitant

kapsula, tvrda

80 mg

2 kapsule, tvrde

Rp

04-07.10-3137/13

23.12.2013

2.12.2018

89

EMEND

MERCK SHARP & DOHME BV

aprepitant

kapsula, tvrda

80 mg/kapsula+125 mg/kapsula

3 kapsule, tvrde

Rp

04-07.10-3200/13

23.12.2013

2.12.2018

90

EMEND

MERCK SHARP & DOHME BV

aprepitant

kapsula, tvrda

125 mg

1 kapsula, tvrda

Rp

04-07.10-3156/13

23.12.2013

2.12.2018

91

EMEND

MERCK SHARP & DOHME BV

aprepitant

kapsula, tvrda

125 mg

5 kapsula, tvrdih

Rp

04-07.10-3157/13

23.12.2013

2.12.2018

92

INTRON A

MERCK SHARP & DOHME BV

interferon alfa-2b

rastvor za injekciju

18 miliona IU/1,2 ml

1 pen,12 igala za injekciju i 12 tupfera

SZU

04-07.10-2697/13

12.12.2013

21.11.2018

93

INTRON A

MERCK SHARP & DOHME BV

interferon alfa-2b

rastvor za injekciju

30 miliona IU/1,2 ml

1 pen, 12 igala za injekciju i 12 tupfera

SZU

04-07.10-2698/13

12.12.2013

21.11.2018

94

TRUSOPT

MERCK SHARP & DOHME BV

dorzolamid

kapi za oči, rastvor

20 mg/ml m

5 ml kapi za oči, rastvora

Rp

04-07.10-5860/13

20.2.2014

24.3.2019

95

OMEPRAZID

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

omeprazol

gastrorezistentna kapsula, tvrda

20 mg

14 kapsula, tvrdih

Rp

04-07.10-4076/13

17.2.2014

15.1.2019

96

KONVERIL

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

enalapril

tableta

5 mg

20 tableta

Rp

04-07.10-4751/13

14.2.2014

15.1.2019

97

KONVERIL

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

enalapril

tableta

10 mg

20 tableta

Rp

04-07.10-4752/13

14.2.2014

15.1.2019

98

KONVERIL Plus

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

enalapril, hidrohlorotiazid

tableta

20,0 mg + 12,5 mg

20 tableta

Rp

04-07.10-4753/13

16.1.2014

15.1.2019

99

MELOX

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

meloksikam

otopina za injekciju

15 mg/1,5 ml

3 ampule po 1,5 ml

ZU

04-07.10-4077/13

8.11.2013

22.12.2018

100

AKSEF

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

cefuroksim

film tableta

500 mg

10 film tableta

Rp

04-07.10-3461/13

26.12.2013

21.11.2018

101

PULCET

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

pantoprazol

gastrorezistentna tableta

40 mg

14 gastrorezistentnih tableta

Rp

04-07.10-3459/13

24.12.2013

19.12.2018

102

PULCET

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

pantoprazol

gastrorezistentna tableta

40 mg

28 gastrorezistentnih tableta

Rp

04-07.10-3460/13

24.12.2013

19.12.2018

103

FENISTIL 1 mg/ml oralne kapi

NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA

dimetinden

oralne kapi, otopina

1 mg /1 ml

20 ml oralnih kapi, otopine

Rp

04-07.10-3554/13

24.12.2013

22.12.2018

104

LAMISIL

NOVARTIS PHARMA Services AG

terbinafin

tableta

250 mg

14 tableta (1 blister) u kutiji

Rp

04-07.10-4886/13

20.1.2014

5.2.2019

105

SANDOSTATIN LAR

NOVARTIS PHARMA Services AG

oktreotid

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

20 mg

1 bočica sa 20 mg praška, 1 napunjena šprica sa 2 ml tečnosti za pripremu suspenzije, adapter za bočicu i sigurnosna igla za injekciju, u kutiji

ZU

04-07.10-4479/13

19.12.2013

22.11.2018

106

SANDOSTATIN LAR

NOVARTIS PHARMA Services AG

oktreotid

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

30 mg

1 bočica sa 30 mg praška, 1 napunjena šprica sa 2 ml tečnosti za pripremu suspenzije, adapter za bočicu i sigurnosna igla za injekciju, u kutiji

ZU

04-07.10-4480/13

19.12.2013

22.11.2018

107

CARBOPLATIN PLIVA 10mg/ml

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

karboplatin

koncentrat za rastvor za infuziju

150 mg/15 ml

1 bočica po 15 ml

SZU

04-07.10-1933/13

11.12.2013

24.9.2018

108

CARBOPLATIN Pliva 10mg/ml

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

karboplatin

koncentrat za rastvor za infuziju

50 mg/5 ml (10 mg/ml)

1 bočica po 5 ml

SZU

04-07.10-1907/13

11.12.2013

19.11.2019

109

BISOLEX

PLIVA HRVATSKA d.0.0.

bromheksin

sirup

4 mg/5 ml

200 ml sirupa i plastična odmjema kašičica od 5 ml u kutiji

BRp

04-07.10-3180/13

5.12.2013

20.11.2018

110

BISOLEX

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

bromheksin

oralne kapi, otopina

2 mg/ml

30 ml oralnih kapi, otopina i plastična odmjerna čašica od 6 ml u kutiji

BRp

04-07.10-3181/13

4.12.2013

20.11.2018

111

TEGRETOL

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

karbamazepin

tableta

200 mg

50 tableta

▲ Rp

04-07.10-2491/13

4.12.2013

23.10.2018

112

TEGRETOL CR

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

karbamazepin

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

400 mg

30 tableta sa modifikovanim oslobađanjem

▲ Rp

04-07.10-2492/13

4.12.2013

23.10.2018

113

ATENOLOL Pliva

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

atenolol

tableta

50 mg

30 tableta

Rp

04-07.10-3182/13

13.12.2013

21.11.2018

114

ATENOLOL Pliva

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

atenolol

tableta

100 mg

14 tableta

Rp

04-07.10-3204/13

13.12.2013

21.11.2018

115

LOQUEN

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

kvetiapin

filmom obložena tableta

100 mg

60 filmom obloženih tableta

Rp

04-07.10-3404/13

8.1.2014

23.12.2018

116

VOLTAREN

PLIVA HRVATSKA d.o.o..

diklofenak

čepić

12,5 mg

10 čepića

Rp

04-07.10-5693/13

18.2.2014

19.3.2019

117

VOLTAREN

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

diklofenak

čepić

25 mg

10 čepića

Rp

04-07.10-5694/13

18.2.2014

19.3.2019

118

VOLTAREN

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

diklofenak

čepić

50 mg

10 čepića

Rp

04-07.10-5695/13

18.2.2014

19.3.2019

119

VOLTAREN rapid

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

diklofenak

obložena tableta

50 mg

10 obloženih tableta

Rp

04-07.10-5692/13

18.2.2014

19.3.2019

120

VOLTAREN retard

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

diklofenak

tableta sa produženim oslobađanjem

100 mg

20 tableta sa produženim oslobađanjem

Rp

04-07.10-5691/13

27.2.2014

19.3.2019

121

VOLTAREN forte

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

diklofenak

želučanootporna obložena tableta

50 mg

20 želučanootpornih obloženih tableta

Rp

04-07.10-5696/13

27.2.2014

19.3.2019

122

VOLTAREN

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

diklofenak

otopina za injekciju/infuziju

75 mg/3 ml

5 ampula otopine za injekciju/infuziju po 3 ml, u kutiji

ZU

04-07.10-5683/13

27.2.2014

19.3.2019

123

CAMPTO

PFIZER LUXEMBOURG SARL

irinotekan

koncentrat za rastvor za infuziju

100 mg/5 ml (20 mg/ml)

1 bočica sa 5 ml

SZU

04-07.10-2952/12

9.12.2013

8.7.2018

124

CAMPTO

PFIZER LUXEMBOURG SARL

irinotekan

koncentrat za rastvor za infuziju

300 mg/15 ml (20 mg/ml)

1 bočica po 15 ml

szu

04-07.10-2953/12

9.12.2013

19.3.2019

125

LYRICA

PFIZER LUXEMBOURG SARL

pregabalin

kapsula, tvrda

25 mg

56 kapsula, tvrdih

▲ Rp

04-07.10-2565/13

6.12.2013

24.10.2018

126

LYRICA

PFIZER LUXEMBOURG SARL

pregabalin

kapsula, tvrda

75 mg

56 kapsula, tvrdih

▲ Rp

04-07.10-2566/13

6.12.2013

24.10.2018

127

LYRICA

PFIZER LUXEMBOURG SARL

pregabalin

kapsula, tvrda

150 mg

56 kapsula, tvrdih

▲ Rp

04-07.10-2567/13

6.12.2013

24.10.2018

128

LYRICA

PFIZER LUXEMBOURG SARL

pregabalin

kapsula, tvrda

300 mg/15 ml (20 mg/ml)

56 kapsula, tvrdih

▲ Rp

04-07.10-2568/13

6.12.2013

24.10.2018

129

CORTEF

PFIZER LUXEMBOURG SARL

hidrokortizon

tableta

10 mg

100 tableta u bočici u kutiji

Rp

04-07.10-2564/13

19.12.2013

21.12.2018

130

FRAGMIN

PFIZER LUXEMBOURG SARL

dalteparin

rastvor za injekciju

10 000 I U/ml

10 staklenih ampula po 1 ml rastvora za injekciju

SZU

04-07.10-2950/12

13.12.2013

24.2.2018

131

FARMORUBICIN

PFIZER LUXEMBOURG SARL

epirubicin

prašak za rastvor za injekciju

50 mg

1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju

SZU

04-07.10-3663/12

24.12.2013

8.7.2018

132

FARMORUBICIN

PFIZER LUXEMBOURG SARL

epirubicin

prašak za rastvor za injekciju

10 mg

1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju i 1 ampula sa 5 ml rastvarača (voda za injekcije)

SZU

04-07.10-3647/12

24.12.2013

29.8.2018

133

STREPSILS Original

Reckitt Benckiser Bulgaria Food

ostali antiseptici

pastila

0,6 mg + 1,2 mg

24 pastile

BRp

04-07.10-4814/13

12.2.2014

19.3.2019

134

STREPSILS narandža sa vitaminom C

Reckitt Benckiser Bulgaria Food

ostali antiseptici

pastila

0,6 mg + 1,2 mg + 100 mg

24 pastile

BRp

04-07.10-4819/13

12.2.2014

19.3.2019

135

STREPSILS med i limun

Reckitt Benckiser Bulgaria Food

ostali antiseptici

pastila

0,6 mg + 1,2 mg

24 pastile

BRp

04-07.10-4815/13

12.2.2014

19.3.2019

136

STREPSILS mentol i eukaliptus

Reckitt Benckiser Bulgaria Food

ostali antiseptici

pastila

0,6 mg + 1,2 mg+ 8 mg

24 pastile

BRp

04-07.10-4818/13

12.2.2014

19.3.2019

137

STREPSILS Plus

Reckitt Benckiser Bulgaria Food

ostali antiseptici

pastila

0,6 mg + 1, 2 mg + 10,0 mg

24 pastile

BRp

04-07.10-4816/13

12.2.2014

19.3.2019

138

STREPSILS limun bez šećera

Reckitt Benckiser Bulgaria Food

ostali antiseptici

pastila

0,6 mg + 1,2 mg

24 pastile

BRp

04-07.10-4817/13

12.2.2014

19.3.2019

139

TAVANIC

SANOFI-AVENTIS Groupe

levofloksacin

rastvor za infuziju

5 mg/ml

100 ml rastvora za infuziju u staklenoj bočici, u kutiji

Δ SZU

04-07.10-3228/13

7.2.2014

3.11.2018

140

TAVANIC

SANOFI-AVENTIS Groupe

levofloksacin

film tableta

250 mg

10 film tableta

Δ Rp

04-07.10-3229/13

7.2.2014

3.11.2018

141

TAVANIC

SANOFI-AVENTIS Groupe

levofloksacin

film tableta

500 mg

10 film tableta

Δ Rp

04-07.10-3230/13

7.2.2014

3.11.2018

142

TRITACE

SANOFI-AVENTIS Groupe

ramipril

tableta

1,25 mg

28 tableta

Rp

04-07.10-2487/13

6.12.2013

23.10.2018

143

TRITACE

SANOFI-AVENTIS Groupe

ramipril

tableta

2,5 mg

28 tableta

Rp

04-07.10-2488/13

6.12.2013

23.10.2018

144

TRITACE

SANOFI-AVENTIS Groupe

ramipril

tableta

5 mg

28 tableta

Rp

04-07.10-2489/13

6.12.2013

23.10.2018

145

TRITACE

SANOFI-AVENTIS Groupe

ramipril

tableta

10 mg

28 tableta

Rp

04-07.10-2490/13

6.12.2013

23.10.2018

146

WELLBUTRIN XR

WELLCOME LIMITED

bupropion

tableta s prilagođenim oslobađanjem

150 mg

30 tableta s prilagođenim oslobađanjem

Δ Rp

04-07.10-3094/13

23.12.2013

19.12.2018

147

MENCEVAX ACWY

WELLCOME LIMITED

meningokok A, C, W-135, Y, tetravalentni prečišćeni polisaharidni antigen

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

50 mcg + 50 mcg + 50 mcg + 50 mcg

1 bočica sa liofiliziranim praškom i 1 ampula rastvarača (0,5ml) u kutiji

ZU

04-07.10-5019/13

17.1.2014

2.2.2019

148

KAPANOL

WELLCOME LIMITED

morfin

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

20 mg

20 kapsula sa produženim oslobađanjem

§▲ Rp

04-07.10-4119/13

8.1.2014

19.12.2018

149

KAPANOL

WELLCOME LIMITED

morfin

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

50 mg

20 kapsula sa produženim oslobađanjem

§▲ Rp

04-07.10-4120/13

8.1.2014

19.12.2018

150

PANADOL BABY

WELLCOME LIMITED

paracetamol

oralna suspenzija

120 mg/5 ml

100 ml oralne suspenzije u staklenoj boci, u kutiji

BRp

04-07.10-5018/13

20.2.2014

30.1.2019

 1. U slučaju da prije isteka perioda važnosti nastupe ograničenja za upotrebu nekog od navedenih lijekova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine će objaviti izmjenu ovog spiska.

Broj 10-07.56-2261/14
28. aprila 2014. godine
Banja Luka


Ravnatelj
Nataša Grubišić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!