Službeni glasnik BiH, broj 39/14

Na osnovu člana 5. Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu ("Službeni glasnik BiH", br. 1/02 i 14/03), ministar komunikacija i prometa donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I POSTUPKU IZDAVANJA LICENCI I KVALIFIKACIJSKIH KARTICA VOZAČA ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA


Član 1.


U Pravilniku o uvjetima i postupku izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza ("Službeni glasnik BiH", br. 81/11, 105/12, 32/13, 76/13 i 18/14), u članu 43. u stavu (2) riječi: "01.05.2014. godine" zamjenjuju se riječima: "najkasnije do 31.12.2014. godine".

Član 2.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-05-02-2-1181/14
25. aprila 2014. godine
Sarajevo


Ministar
Damir Hadžić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!