Službeni glasnik BiH, broj 39/14

Na osnovu člana 29. stav (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10 i 103/12), a u vezi sa članom 28. stav (5) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04; 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA APRIL 2014. GODINE


I.


1. Jasminka Joldić, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za administrativno- dokumentacione poslove i obuku u Sektoru za informisanje, međunarodnu saradnju, protokol i obuku, Sekretarijat Centralne izborne komisije BiH, počev od 10.04.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

II.


1. Hafiza Zametica, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za standardizaciju iz područja rada ISO/CEN u Odjeljenju za standardizaciju iz područja rada ISO/CEN Sektora za standarde, Institut za standardizaciju BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

III.


1. Amra Šabeta, postavlja se na radno mjesto I sekretar u Odsjeku za Evropsku uniju Sektora za multilateralne odnose, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B6 platnog razreda državnih službenika diplomatsko-konzularnog predstavništva.

IV.


1. Bojana Bašić, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za razvoj aplikativnog softvera u Odsjeku za razvoj informacionog sistema Sektora za informacione tehnologije, Središnji ured Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

V.


1. Marinko Zgonjanin, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za održavanje sistemskog softvera-administrator sistema i administrator baze u Grupi za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera i statistiku, Odsjek za održavanje, komunikacije i eksternu podršku, Sektor za informacione tehnologije, Središnji ured Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

VI.


1. Željko Raspudić, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za održavanje aplikativnog softvera u Grupi za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera i statistiku, Odsjek za održavanje, komunikacije i eksternu podršku, Sektor za informacione tehnologije, Središnji ured Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

VII.


1. Saša Vrhovac, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za izvještaje i statistiku u Grupi za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera i statistiku, Odsjek za održavanje, komunikacije i eksternu podršku, Sektor za informacione tehnologije, Središnji ured Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2015. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

VIII.


1. Boris Pavlović, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za komunikacije i mrežni softver u Grupi za komunikacije, internet, sigurnost i eksternu podršku, Odsjek za održavanje, komunikacije i eksternu podršku Sektora za informacione tehnologije, Središnji ured Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2015. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

IX.


1. Stojan Babić, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za eksternu podršku i održavanje informatičke opreme u Grupi za komunikacije, internet, sigurnost i eksternu podršku, Odsjek za održavanje, komunikacije i eksternu podršku, Sektor za informacione tehnologije, Središnji ured Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

X.


1. Miro Blagojević, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za internet usluge u Grupi za komunikacije, internet, sigurnost i eksternu podršku, Odsjek za održavanje, komunikacije i eksternu podršku, Sektor za informacione tehnologije, Središnji ured Banja, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

XI.


1. Igor Šarenac, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za korisničku podršku carinskog podsistema u Odsjeku za internu podršku Sektora za informacione tehnologije, Središnji ured Banja, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

XII.


1. Maja Vrhovac, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera u Grupi za informacione tehnologije, RC Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz BI platnog razreda državnih službenika.

XIII.


1. Neda Đurica, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera u Grupi za informacione tehnologije, RC Sarajevo, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

XIV.


1. Denisa Haverić, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera u Grupi za informacione tehnologije, RC Sarajevo, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

XV.


1. Saša Kostadinović, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera u Grupi za informacione tehnologije, RC Mostar, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

XVI.


1. Zoran Barbarić, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera u Grupi za informacione tehnologije, RC Mostar, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

XVII.


1. Mijat Radović, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera u Grupi za informacione tehnologije, RC Mostar,. Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

XVIII.


1. Zdenko Raič, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za korisničku podršku carinskog i poreskog podsistema u Grupi za informacione tehnologije, RC Mostar, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

XIX.


1. Muris Koprić, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera u Grupi za informacione tehnologije, RC Tuzla, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

XX.


1. Edin Naimkadić, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera u Grupi za informacione tehnologije, RC Tuzla, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

XXI.


1. Enver Mešić, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera u Grupi za informacione tehnologije, RC Tuzla, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

XXII.


1. Juso Fazlić, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za korisničku podršku carinskog i poreskog podsistema u Grupi za informacione tehnologije, RC Tuzla, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.05.2014. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-77-6/14
06. maja 2014. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!