Službeni glasnik BiH, broj 39/14

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi s tačkom 6. Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 71. sjednici održanoj 29.12.2008. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 89. sjednici održanoj 4. aprila 2014. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU NADZORNOG ORGANA ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA DRŽAVNE STRATEGIJE ZA RAD NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA


Član 1.


U Odluci o formiranju Nadzornog organa za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina ("Službeni glasnik BiH", broj 9/14), u članu 2. stav (1) tačka i) mijenja se i glasi:

"i) DAJANA STUPAR, Ministarstvo finansija Republike Srpske.".

Član 2.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 72/14
4. aprila 2014. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!