"Službeni glasnik BiH", broj 3/23 8.5.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Međunarodni ugovori broj 3/23 [8.5.2023.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI I RAZMJENI TAJNIH PODATAKA KOJI SE ODNOSE NA SPORAZUM IZ OBLASTI ODBRAMBENE INDUSTRIJE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, S JEDNE STRANE, I BOSNE I HERCEGOVINE, S DRUGE STRANE, O UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE U MEHANIZMU UNIJE ZA CIVILNU ZAŠTITU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU I SARADNJI NA REALIZACIJI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O PRIHVATANJU PROJEKATA TEHNIČKE SARADNJE ZA 2016. GODINU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE U "KREATIVNOJ EUROPI", PROGRAMU EVROPSKE UNIJE ZA KULTURNI I KREATIVNI SEKTOR
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU MODERNIZACIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (FI BR. 82.137 – SERAPIS BR. 2012-0418) ZAKLJUČEN OD I IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ("BANKA") I BOSNE I HERCEGOVINE ("ZAJMOPRIMAC") 26. JANUARA 2016. GODINE U SARAJEVU I 23. FEBRUARA 2016. GODINE U LUKSEMBURGU ("UGOVOR O FINANSIRANJU")
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE TAJLAND O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT OTPORNOSTI I KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDE) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 3 NA UGOVOR O FINANSIRANJU ZAKLJUČEN OD I IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ("BANKA"), BOSNE I HERCEGOVINE ("ZAJMOPRIMAC") I REPUBLIKE SRPSKE ("ENTITET") DANA 22. SEPTEMBRA 2010. GODINE SA NAKNADNIM IZMJENAMA ("UGOVOR O FINANSIRANJU") –VODOVOD I KANALIZACIJA U RS-U (FI 25741 - SERAPIS 2008 -0556)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O NAČINU FINANSIRANJA I IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, VOĐENJE UPRAVNIH POSTUPAKA ZA PROCJENU UTICAJA NA OKOLIŠ, IZDAVANJE LOKACIJSKIH UVJETA, SAGLASNOSTI I GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PROJEKAT " HIDROTEHNIČKI I BAGERSKI RADOVI NA UREĐENJU KRITIČNOG SEKTORA ZA PLOVIDBU - UŠĆE DRINE I SAVE"
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BR. 4 NA UGOVOR O FINANSIRANJU ZAKLJUČEN IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ("BANKA"), BOSNE I HERCEGOVINE ("ZAJMOPRIMAC") I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ("ENTITET") DANA 18. AUGUSTA 2008. U LUKSEMBURGU, S NAKNADNIM IZMJENAMA ("UGOVOR O FINANSIRANJU") (FI 24.569 - SERAPIS 2006-0272) VODOVOD I KANALIZACIJA U FBiH
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA NA OKVIRNI SPORAZUM O ZAJMU ZA PROJEKAT REGIONALNOG VODOSNABDIJEVANJA "PLAVA VODA" ZAKLJUČEN 16.05.2018. GODINE IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE LD 1890 (2016)
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!