Međunarodni ugovori, broj 3/23

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-1450/22 od 28. marta 2023. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 11. vanrednoj sjednici, održanoj 12. aprila 2023. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI AMANDMANA BR. 4 NA UGOVOR O FINANSIRANJU ZAKLJUČEN IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ("BANKA"), BOSNE I HERCEGOVINE ("ZAJMOPRIMAC") I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ("ENTITET") DANA 18. AUGUSTA 2008. U LUKSEMBURGU, S NAKNADNIM IZMJENAMA ("UGOVOR O FINANSIRANJU") (FI 24.569 - SERAPIS 2006-0272) VODOVOD I KANALIZACIJA U FBiH


Član 1.


Ratifikuje se Amandmana br. 4 na Ugovor o finansiranju zaklјučen između Evropske investicijske banke ("Banka"), Bosne i Hercegovine ("Zajmoprimac") i Federacije Bosne i Hercegovine ("Entitet") dana 18. augusta 2008. u Luksemburgu, s naknadnim izmjenama (" Ugovor o financiranju") (FI 24.569- SERAPIS 2006-0272) Vodovod i kanalizacija u FBiH, potpisan 20.06.2022. godine i 23.06.2022. godine u Sarajevu, i 09.06.2022. godine u Luksemburgu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Amandmana u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavlјena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavlјivanja.

Broj 01-50-1-1141-17/23
12. aprila 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Željka Cvijanović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!