Međunarodni ugovori, broj 3/23

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-1502/22 od 28. marta 2023. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 11. vanrednoj sjednici, održanoj 12. aprila 2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O RATIFIKACIJI AMANDMANA NA OKVIRNI SPORAZUM O ZAJMU ZA PROJEKAT REGIONALNOG VODOSNABDIJEVANJA "PLAVA VODA" ZAKLJUČEN 16.05.2018. GODINE IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE LD 1890 (2016)


Član 1.


Ratifikuje se Amandman na Okvirni Sporazum o zajmu za projekt regionalnog vodosnabdijevanja "Plava voda", zaključen 16. maja 2018. godine, između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine LD 1890 (2016), potpisan dana 25.04.2022. godine u Parizu i 27.04.2022. godine u Sarajevu.

Član 2.


Tekst Amandmana u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavlјena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavlјivanja.

Broj 01-50-1-1141-20/23
12. aprila 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Željka Cvijanović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!