Međunarodni ugovori, broj 3/23

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-1901/22 od 28. marta 2023. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 11. vanrednoj sjednici održanoj 12. aprila 2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O NAČINU FINANSIRANJA I IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, VOĐENJE UPRAVNIH POSTUPAKA ZA PROCJENU UTICAJA NA OKOLIŠ, IZDAVANJE LOKACIJSKIH UVJETA, SAGLASNOSTI I GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PROJEKAT " HIDROTEHNIČKI I BAGERSKI RADOVI NA UREĐENJU KRITIČNOG SEKTORA ZA PLOVIDBU - UŠĆE DRINE I SAVE"


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu uticaja na okoliš, izdavanje lokacijskih uvjeta, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat "Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - Ušće Drine i Save", koji je potpisan 9.septembra 2022. godine u Beogradu.

Član 2.


Tekst Sporazuma glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavlјena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavlјivanja.

Broj 01-50-1-1141-28/23
12. aprila 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Željka Cvijanović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!