Međunarodni ugovori, broj 3/23

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 5. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 20. marta 2023. godine, i na 4. sjednici Doma naroda, održanoj 18. aprila 2023. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, S JEDNE STRANE, I BOSNE I HERCEGOVINE, S DRUGE STRANE, O UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE U MEHANIZMU UNIJE ZA CIVILNU ZAŠTITU


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Evropske unije, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o učešću Bosne i Hercegovine u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu, potpisanog 6. septembra 2022. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-21-1-603/23
18. aprila 2023. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!