Međunarodni ugovori, broj 3/23

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-1621/22 od 28. marta 2023. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 11. vanrednoj sjednici, održanoj 12. aprila 2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT OTPORNOSTI I KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDE) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o zajmu (Projekat otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je potpisan dana 30. augusta 2022. godine u Sarajevu na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1141-21/23
12. aprila 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Željka Cvijanović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!