"Službeni glasnik BiH", broj 84/22 21.10.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 84/22 [21.10.2022.]

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU BANOVIĆI D.D. BANOVIĆI ZA RAZRJEŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU BANOVIĆI D.D. BANOVIĆI, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU BANOVIĆI D.D. BANOVIĆI ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU BANOVIĆI D.D. BANOVIĆI ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA POPIS BEZVRIJEDNE I ARHIVSKE REGISTRATURNE GRAĐE
URED ZA ZAKONODAVSTVO VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA ODREĐENIH ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA, OGRJEVNOG DRVETA I PROIZVODA OD DRVETA
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
Agencija za osiguranje u BiH
STATISTIKU TRŽIŠTA OSIGURANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2021. GODINU
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVOĐENJU IZBORA U BOSNI I HERCEGOVINI
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODGAĐANJU I RASPISIVANJU IZBORA ZA BIRAČKO MJESTO 007B051 "HOZIĆI"
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA ŽUPANIJE POSAVSKE
ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE POSAVSKE
JU DOM ZDRAVLJA BUGOJNO
ODLUKU O IZBORU I IMENOVANJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA BUGOJNO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!