"Službeni glasnik BiH", broj 35/17 7.9.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 35/17 [7.9.2017.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O FORMIRANJU UPRAVNOG ODBORA "PROJEKTA VODOVOD SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O SUBVENCIONIRANJU RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PROŠIRENJU BROJA I STRUKTURE STUDENATA KOJI SE MOGU UPISATI U PRVU STUDIJSKU GODINU I. CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017./2018. GODINI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU UKUPNOG IZNOSA SREDSTAVA I VISINI SUBVENCIONIRANE KAMATNE STOPE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DODJELI POTICAJNIH GRANT SREDSTAVA ZA RAZVOJ SUBJEKATA MALE PRIVREDE U 2017. GODINI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PRIVREMENOG UPRAVITELJA KJKP "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU SREDNJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OŠ "IZET ŠABIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU PETA OŠ ILIDŽA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU GIMNAZIJA OBALA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU I DODJELU SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA U BUDŽETU GRADA SARAJEVA ZA POTREBE VJERSKIH ZAJEDNICA I CRKAVA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2017. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAKUPU STANOVA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O FORMIRANJU ODBORA ZA IZBOR NAJBOLJE MJESNE ZAJEDNICE I SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU, USLOVIMA I POSTUPKU DODJELE U ZAKUP ZEMLJIŠTA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI RADIĆEVA 4
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI MARŠALA TITA 3
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI DALMATINSKA 2/IV
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI NA KORIŠTENJE DIJELA POSLOVNE ZGRADE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPODJELI DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU STAMBENOM ZBRINJAVANJU MLADIH KROZ REFUNDIRANJE TROŠKOVA PLAĆENOG POREZA NA PROMET NEKRETNINA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinski načelnik
ODLUKU O PRESTRUKTUIRANJU RASHODA U BUDŽETU OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinski načelnik
CJENOVNIK TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA
ISPRAVKE
ISPRAVKA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!