"Službeni glasnik BiH", broj 13/23 23.3.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 13/23 [23.3.2023.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ZADUŽENJU MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO ZA IZMJENU VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN PLAĆA U 2023. GODINI I PLANIRANJE ISPLATE MJESEČNOG DODATKA NA PLAĆU U NETO IZNOSU OD 100 KM
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU RADI VRŠENJA OVLAŠTENJA SKUPŠTINE U KANTONALNOM JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU RADI VRŠENJA OVLAŠTENJA SKUPŠTINE U KANTONALNOM JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE PROCENTA OSNOVICE MJESEČNIH NOVČANIH PRIMANJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE "DJECA SARAJEVA" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZBORU I NOMINOVANJU KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BAGS – ENERGOTEHNIKA" D.D. VOGOŠĆA, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBILJEŽAVANJE 11. JULA 1995. GODINE, 28. GODIŠNJICE GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA, "SIGURNE ZONE UN-a" SREBRENICA ISPRED VLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA RAMAZAN U SARAJEVU "VISIT SARAJEVO-FEEL THE SPIRIT OF RAMADAN"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA "GIPSY KINGS U SARAJEVU" U SARADNJI SA STARMEN DOOEL SKOPJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE ORGANIZACIJE MUNJA INKUBATOR DRUŠTVENIH INOVACIJA I DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKTA "STARFEST - 1. BH FESTIVAL ZA RAZVOJ KARIJERE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA "JON LORD’S CONCERTO FOR GROUP AND ORCHESTRA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O OPOZIVU PUNOMOĆI I DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OVLAŠTENJE NOVOG PUNOMOĆNIKA RADI VRŠENJA OVLAŠTENJA SKUPŠTINE KJP "ZOI 84" OCS D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O OPOZIVU PUNOMOĆI I DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OVLAŠTENJE NOVOG PUNOMOĆNIKA RADI VRŠENJA OVLAŠTENJA SKUPŠTINE KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O OPOZIVU PUNOMOĆI I DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OVLAŠTENJE NOVOG PUNOMOĆNIKA RADI VRŠENJA OVLAŠTENJA SKUPŠTINE KJP "PD BUTMIR" D.O.O. SARAJEVO - ILIDŽA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO ZA RAZRJEŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU JEDNOG V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "GERONTOLOŠKI CENTAR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "GERONTOLOŠKI CENTAR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HILMI EF. ŠARIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HILMI EF. ŠARIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU PROJEKTNOG TIMA ZA IZRADU STRATEGIJE DEMOGRAFSKOG RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo za boračka pitanja KS
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA PO OSNOVU PREOSTALE RADNE SPOSOBNOSTI
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU POSTUPKA IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA ČLANOVA SAVJETA MINISTARSTVA ZA VISOKO OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
INSTRUKCIJU OIZMJENAMA INSTRUKCIJE O POTPISIVANJU PRODUŽENJA REGISTRACIJE I ODJAVE VOZILA
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
PRAVILNIK O PROCEDURAMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO ZA OBLAST KULTURE I UMJETNOSTI
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PODRŠKU FINANSIRANJU JAVNOG INTERESA U SPORTU KANTONA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI KOLEKTIVNE "ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA" U 2023. GODINI
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI POJEDINAČNE "ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA" U 2023. GODINI
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA GRADA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O UNOSU RAZGRANIČENIH PRIMITAKA I TRANSFERA U BUDŽET GRADA SARAJEVA ZA 2023. GODINU
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA – ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA – ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA – ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA – ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA – ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2023. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
PRAVILNIK O KORISNICIMA, KRITERIJIMA I NAČINU REALIZACIJE PODSTICAJA ZAPOŠLJAVANJU I RAZVOJU PRIVREDE NA TERITORIJI OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2023. GODINU
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA JANUAR 2023. GODINE
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!