"Službeni glasnik BiH", broj 53/09 7.7.2009.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 53/09 [7.7.2009.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O KONTROLI KRETANJA ORUŽJA I VOJNE OPREME
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU IMENOVANJA MINISTRA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU
PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE OBRAZLOŽENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK OBRAZLOŽENJE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!