"Službeni glasnik BiH", broj 32/02 16.7.2002.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 32/02 [16.7.2002.]

Akti iz ovog broja:

VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE
VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI I RAZMJENI PODATAKA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU UTVRĐIVANJA I REALIZIRANJA JAVNOG DUGA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME RATNOG STANJA I NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRENJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA ZA TROŠKOVE OBILJEŽAVANJA 7. GODIŠNJICE GENOCIDA U SREBRENICI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O METODOLOGIJI UTVRĐIVANJA RAZINA OTKUPNIH CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA INSTALIRANE SNAGE DO 5 MW
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA PLAĆE DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA STANDARDIZACIJU, MJERITELJSTVO I PATENTE I FEDERALNOG ZAVODA ZA GEOLOGIJU I ZA DRUGE NAKNADE KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA SREBRENICU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU PRERASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU U KORIST FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, ZA FEDERALNI FOND ZA ZDRAVSTVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA ZA VETERINARSTVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA MANIFESTACIJU "SREBRENIČKI INFERNO"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENOM UREĐIVANJU PRODAJE STANOVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA SUDSKU POLICIJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA SUD ZA LJUDSKA PRAVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO TUŽILAŠTVO-FEDERALNO TUŽITELJSTVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIVREMENOM UKIDANJU STOPE POREZA NA PROMET NA PROIZVODE KOJI ĆE SE STAVLJATI U PROMET U CILJU RADNOG PREUSMJERAVANJA DEMOBILIZIRANIH VOJAKA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O KLASIFIKACIJI ROBA I USLUGA ZA POSEBNE NAMJENE OBRANE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE KONCESIJE ZA CRPLJENJE MINERALNE VODE NA LOKALITETU "DOLAC" NA PODRUČJU OPĆINE TEŠANJ PO PROCEDURI JAVNOG NATJEČAJA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
NAREDBU O PROGRAMU OBVEZNIH CIJEPLJENJA PUČANSTVA PROTIV ZARAZNIH BOLESTI U 2002. GODINI
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU I PRAĆENJU NUSPOJAVA LIJEKOVA
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
KOEFICIJENTI RASTA CIJENA U FEDERACIJI BIH U JUNU/LIPNJU 2002.
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA MAJ/SVIBANJ 2002. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA MAJ/SVIBANJ 2002. GODINE
Agencija za bankarstvo FBiH
RJEŠENJE
Agencija za bankarstvo FBiH
RJEŠENJE
SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI GLAVNE TAJNICE TAJNIŠTVA IZBORNOGA POVJERENSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU GLAVNOGA TAJNIKA TAJNIŠTVA IZBORNOGA POVJERENSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA IZBORNOGA VIJEĆA ZA PRIGOVORE I ŽALBE
SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA IZBORNOGA VIJEĆA ZA PRIGOVORE I ŽALBE
SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILA O MEDIJSKOM PREDSTAVLJANJU POLITIČKIH SUBJEKATA U IZBORNOM RAZDOBLJU
SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
NAPUTAK O PROCEDURAMA ZA AKREDITIRANJE PROMATRAČA ZA IZBORE U BOSNI I HERCEGOVINI
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!