"Službeni glasnik BiH", broj 27/04 15.6.2004.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 27/04 [15.6.2004.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZAŠTITU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UPRAVLJANJU TARIFNIM KVOTAMA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE, SLUŽBAMA, TIJELIMA I INSTITUCIJAMA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA IZBORNOG VIJEĆA ZA PRIGOVORE I ŽALBE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA IZBORNOG VIJEĆA ZA PRIGOVORE I ŽALBE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OVJERI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH KANDIDATA, KOALICIJA I LISTI NEZAVISNIH KANDIDATA
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O JEDINSTVENOM REGISTRU TRANSAKCIJSKIH RAČUNA U BOSNI I HERCEGOVINI
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA VISOKIH SUDSKIH I TUŽILAČKIH VIJEĆA ZA PRELAZNI PERIOD
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA VISOKIH SUDSKIH I TUŽILAČKIH VIJEĆA ZA PRELAZNI PERIOD
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZA DRUGO I TREĆE POLAGANJE JAVNOG ISPITA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!