"Službeni glasnik BiH", broj 8/05 9.2.2005.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 8/05 [9.2.2005.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O MJERITELJSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU IGMANA, BJELAŠNICE, TRESKAVICE I KANJONA RIJEKE RAKITNICE (VISOČICA) PODRUČJEM POSEBNIH OBILJEŽJA OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
KAPITALNI PROJEKTI FINANSIRANI IZ INO-KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTAVA KOJI SU SASTAVNI DIO BUDŽETA ZA 2005. GODINUSASTAVNI DIO BUDŽETA-PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2005. GODINU ("SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BIH", BROJ 78/04).
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2004. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ODBRANE-FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRANE, RADI ZAKLJUČENJA SUDSKOG PORAVNANJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2004. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ODBRANE - FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRANE ZA ISPLATU DIJELA NEISPLAĆENOG DUGA PO UGOVORU O KUPOVINI STANA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA SKLADIŠTENJE TEČNIH GORIVA "TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA JP "AIR BOSNA", SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU PRENOSA PRAVA VLASNIŠTVA NA VOZILU MARKE OPEL FRONTERA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA KORIŠTENJE KOLOR KOPIR APARATA MARKE CANON FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2005. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA NA IME IZMIRENJA OBAVEZA PREMA FONDU ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O OTPISU DUGOVA JP "AIR BOSNA", SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA MJESEČNE NOVČANE NAKNADE PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE, DOBITNIKA NAJVEĆIH RATNIH ODLIKOVANJA I PRIZNANJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O NAMJERI ODABIRA PRIHVATANJA NOVOG PARTNERA ZA SANACIJU ENERGOPETROL DD SARAJEVO PUTEM PRIVATIZACIJE ILI DOKAPITALIZACIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O NAČINU REGULIRANJA OBAVEZA PO OSNOVU TROŠKOVA ENERGENATA, KOMUNALNIH USLUGA I ZAKUPA U ZGRADI MARŠALA TITA 9A U SARAJEVU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA KORIŠTENJE STAMBENOG PROSTORA U SARAJEVU, ULICA ZAGREBAČKA BR. 41B, KOMISIJI ZA KONCESIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODREĐIVANJU METODA PRIVATIZACIJE DRŽAVNOG KAPITALA U PREDUZEĆU UNIS - UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA DD SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PUTNIČKOJ TAKSI - NAKNADI ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE AVIO PROMETA U FEDERACIJI BIH
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRIORITETNIH VERTIKALNIH PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OD INTERESA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE I PRIORITETNIH NAJSLOŽENIJIH OBLIKA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ ODREĐENIH SPECIJALISTIČKIH DJELATNOSTI KOJE ĆE SE PRUŽATI OSIGURANIM LICIMA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA PROJEKTA TEHNIČKE POMOĆI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA PROJEKTA TEHNIČKE POMOĆI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA JP ZA "VODNO PODRUČJE SLIVOVA RIJEKE SAVE" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA JP ZA "VODNO PODRUČJE SLIVOVA JADRANSKOG MORA" MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JP ZA "VODNO PODRUČJE SLIVOVA RIJEKE SAVE" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JP ZA "VODNO PODRUČJE SLIVOVA JADRANSKOG MORA" MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR NOVOG PARTNERA ZA SANACIJU PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOPETROL DD SARAJEVO PUTEM PRIVATIZACIJE ILI DOKAPITALIZACIJE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
UPUTSTVO O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O UČEŠĆU KANTONA PO OSNOVU POREZA NA PROMET AKCIZNIH PROIZVODA I NAČINU RASPOREĐIVANJA TIH PRIHODA
FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PRAVILNIKA O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
DRŽAVNA SLUŽBA ZA ŽALBE/PRIZIVE
POSLOVNIK O RADU ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!