"Službeni glasnik BiH", broj 83/09 30.12.2009.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 83/09 [30.12.2009.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POMILOVANJU PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH OSOBA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O ŠUMAMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU UTROŠKA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA-RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA-FINANCIJA FEDERALNOM HIDROMETEOROLOŠKOM ZAVODU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2009. GODINU JU FEDERALNOJ NOVINSKOJ AGENCIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠIPAD EXPORT-IMPORT" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA KORIŠTENJE ROBA IZ FEDERALNIH ROBNIH REZERVI PUČKIM KUHINJAMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI FEDERAlNOJ DIREKCIJI ROBNIH REZERVI ZA MLJEVENJE PŠENICE U BRAŠNO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O IZBORU SKLADIŠTARA ZA OTKUP TRŽIŠNIH VIŠKOVA PŠENICE ROD 2009. GODINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINI JAJCE ZA IZDAVANJE U ZAKUP OBJEKATA U KASARNI "KAMENICA"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIJENOSU NEUTROŠENIH NOVČANIH SREDSTAVA I DAVANJU NA KORIŠTENJE STALNIH SREDSTAVA I INVENTARA, OSTVARENIH REALIZACIJOM PROJEKTA "IZGRADNJA SOCIJALNE KOHEZIJE KROZ RAZVOJ MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI U JUGOISTOČNOJ EVROPI"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POPIS IMOVINE, OBAVEZA I POTRAŽIVANJA BUDŽETSKOG KORISNIKA ZBOG PRIJENOSA NADLEŽNOSTI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE DA U ROKU OD 90 DANA UTVRDI OSNOVANOST OBAVEZA U IZNOSU OD OKO 8.980.000,00 KM I POTRAŽIVANJA U IZNOSU OD 13.719.712,35 KM PRIJAŠNJEG FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE - FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRANE
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA - DRIN
Agencija za osiguranje u BiH
STATISTIKU TRŽIŠTA OSIGURANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2008. GODINU
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDATE POTVRDE ZA UPIS U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDATE POTVRDE ZA OBNOVU UPISA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDATE POTVRDE ZA UPIS U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDATE POTVRDE ZA OBNOVU UPISA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU POPISNIH KOMISIJA U KAZNENO- POPRAVNOM ZAVODU POLUOTVORENOG TIPA SARAJEVO ZA 2009. GODINU
JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" ZENICA
Odluke o dodjeli donacija, donesene na 37. sjednici Nadzornog odbora JP "ViK" d.o.o. Zenica, održanoj dana 23.12.2009. godine, i to:
FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE ISPITA ZA POLAGANJE TEORIJE ATPL(A) ZA STICANJE DOZVOLE ATPL(A)
JU "GRADSKA GALERIJA" BIHAĆ
ODLUKU O KONAČNOM IMENOVANJU DIREKTORA JU "GRADSKA GALERIJA" BIHAĆ
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH/UNUTRAŠNJIH POSLOVA FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJA ZA PROVOĐENJE REDOVNOG POTPUNOG POPISA U FEDERALNOM MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA - FEDERALNOJ UPRAVI POLICIJE ZA 2009. GODINU
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA TOMISLAVGRAD ODJELjENE POLUOTVORENOG TIPA BUSOVAČA
RJEŠENJE O IMENOVANJU POPISNIH KOMISIJA U KAZNENO- POPRAVNOM ZAVODU BUSOVAČA ZA 2009. GODINU
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA
RJEŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA ZA POPIS NOVČANIH SREDSTAVA
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA
RJEŠENJE O OBRAZOVANJU CENTRALNE INVENTURNE KOMISIJE FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA
RJEŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA ZA POPIS SITNOG INVENTARA I OSNOVNIH SREDSTAVA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!