"Službeni glasnik BiH", broj 32/19 15.5.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 32/19 [15.5.2019.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP AUTOCESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU CESTE D.D. MOSTAR ZA RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU CESTE D.D. MOSTAR ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "ZRAK" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA (6M) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA (9M) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "PRETIS" D.D. VOGOŠĆA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (7Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (10Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA RAZVOJ NAVODNJAVANJA ZA I. i II. KVARTAL 2019. GODINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE ZGRADE ŠTABA TO U KAKNJU OPĆINI KAKANJ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA U SARAJEVU, ULICA ISMETA MUJEZINOVIĆA BROJ 18, 34 I 38, OPĆINI CENTAR SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA OD POVRATA PDV-a ZA NASTAVAK IMPLEMENTACIJE MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OBJEKTIMA JAVNOG SEKTORA U FEDERACIJI BOSNE I HERECEGOVINE, U OKVIRU PROJEKTA "ENERGETSKA EFIKASNOST U BOSNI I HERCEGOVINI"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O OTPISU ZASTARJELIH POTRAŽIVANJA FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE PREMA KUPCIMA ČASOPISA "PRAVNA MISAO" ZA 2016. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZMJENAMA RJEŠENJA O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2018. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU JAFA - JASE 4 D.O.O. ŠPIONICA - SREBRENIK U IZNOSU OD 650.000,00 KM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RASHODOVANJE I UNIŠTAVANJE STALNIH SREDSTAVA
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ISPRAVKA ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (na bosanskom jeziku)
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!