"Službeni glasnik BiH", broj 88/18 7.11.2018.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 88/18 [7.11.2018.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE ČLANA NADZORNOG ODBORA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ŽFBiH D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE NAMJENSKOG PROJEKTNOG RAČUNA FEDERALNOG MINISTARSTVA PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
RJEŠENJE O VISINI TROŠKOVA PROVJERE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE ZAŠTITE LJUDI I IMOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU ISPLATE NADOKNADE ŠTETE ZA NEŠKODLJIVO UKLONJENE SEROPOZITIVNE ŽIVOTINJE
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BIH
SPORAZUM O IZMJENI I DOPUNI SPORAZUMA O NAČINU I POSTUPKU KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE VAN PODRUČJA KANTONALNOG ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KOME OSIGURANIK PRIPADA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!