"Službeni glasnik BiH", broj 93/22 23.11.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 93/22 [23.11.2022.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I SUDIONICIMA U GRAĐENJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNJU BRZE CESTE PRAČA - GORAŽDE (HRENOVICA - HRANJEN - GORAŽDE) SA CILJEM CESTOVNOG POVEZIVANJA SARAJEVA I GORAŽDA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNJU DIONICE AUTOCESTE MOSTAR SJEVER - MOSTAR JUG NA KORIDORU Vc
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA ZA PROJEKAT "POVEĆANJE ULAGANJA U JAVNE OBJEKTE S NISKOM EMISIJOM UGLJIKA U BiH 2018- 2026", OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA-RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNJU DIONICE AUTOCESTE MOSTAR JUG - TUNEL KVANJ NA TRASI KORIDORA Vc
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZDVAJANJU JAVNIH SREDSTAVA/NAMJENSKIH PRIHODA PO OSNOVU UPLATA OD KANDIDATA U SVRHU POLAGANJA ISPITA I ISPLATE ČLANOVIMA KOMISIJA ZA RAD NA POSEBAN NAMJENSKI TRANSAKCIJSKI RAČUN/PODRAČUN U OKVIRU JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE PLIVAČKOM SAVEZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE PLIVAČKOM SAVEZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE PLIVAČKOM SAVEZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UG ATLETSKOM KLUBU "SLOBODA - TEHNOGRAD" TUZLA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU JUDO KLUB "BOSNA" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU JUDO KLUB "BOSNA" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU JUDO KLUB "BOSNA" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU JUDO KLUB "BOSNA" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU JUDO KLUB "BOSNA" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU JUDO KLUB "BOSNA" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU JUDO KLUB "BOSNA" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU JUDO KLUB "BOSNA" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE TAEKWONDO KLUBU "MAGONE" LIVNO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE TAEKWONDO KLUBU "MLADOST" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE TAEKWONDO KLUBU "NOVI GRAD" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE TAEKWONDO KLUBU "NOVI GRAD" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE TAEKWONDO KLUBU "NOVI GRAD" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE TAEKWONDO KLUBU "NOVI GRAD" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE TAEKWONDO KLUBU "NOVI GRAD" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE TAEKWONDO KLUBU "NOVI GRAD" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE TAEKWONDO KLUBU "NOVI GRAD" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE TAEKWONDO KLUBU "NOVI GRAD" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE TAEKWONDO KLUBU "NOVI GRAD" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE TAEKWONDO KLUBU "NOVI GRAD" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU STRELJAČKI KLUB "SARAJEVO" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU STRELJAČKI KLUB "SARAJEVO" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU STRELJAČKI KLUB "SARAJEVO" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE TAEKWONDO KLUBU "NUR" KAKANJ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU ODBOJKAŠKI KLUB INVALIDA "FANTOMI" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU STRELJAČKI KLUB "SARAJEVO" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UG ATLETSKOM KLUBU "SLOBODA - TEHNOGRAD" TUZLA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE SAVEZU DIZAČA TEGOVA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE SAVEZU DIZAČA TEGOVA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE SAVEZU KLIZAČKIH SPORTOVA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "PLAY OFF" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU STONOTENISKI KLUB "SPIN 2012" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE TAEKWONDO KLUBU "NOVI GRAD" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE HRVATSKOM RUKOMETNOM KLUBU "GRUDE" GRUDE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU STONOTENISKI KLUB "MLADOST" ZENICA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU ODBOJKAŠKI KLUB INVALIDA "FANTOMI" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU STONOTENISKI KLUB "SPIN 2012" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE SAVEZU DIZAČA TEGOVA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE SAVEZU DIZAČA TEGOVA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU SFK 2000 SARAJEVO SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE BOKSERSKOM KLUBU "NOVI GRAD" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE FUTSAL CLUBU "MOSTAR SG" MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU GRAĐANA ATLETSKI KLUB "ZENICA" ZENICA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU ATLETSKI KLUB "SARAJEVO" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE PLIVAČKOM SAVEZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE ATLETSKOM KLUBU "DOBOJ ISTOK" KLOKOTNICA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE PLIVAČKOM SAVEZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU DEČKI U PLAVOM SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE HRVATSKOM ATLETSKOM KLUBU ZRINJSKI MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UG ATLETSKOM KLUBU "SLOBODA - TEHNOGRAD" TUZLA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE ŽENSKOM JUDO KLUBU "SARAJEVO" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU JUDO KLUB "BOSNA" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE PLIVAČKOM SAVEZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU JUDO KLUB "NIPPON" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE ATLETSKOM KLUBU "NOVI GRAD SARAJEVO" SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE UDRUŽENJU BICIKLISTIČKI KLUB "ROTACIJA - SPIN" ZENICA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE PLIVAČKOM SAVEZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI NAGRADE ATLETSKOM KLUBU "PULS" TOMISLAVGRAD
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI STATUTA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA (O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA IZRADU I PROVOĐENJE AKCIONOG PLANA ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV TERORIZMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, A U VEZI SA IMPLEMENTACIJOM STRATEGIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV TERORIZMA)
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
POPIS OVLAŠTENIH LABORATORIJA S PRIPADAJUĆIM OVLAŠTENJIMA
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
KOEFICIJENTI RASTA CIJENA U FEDERACIJI BiH U OKTOBRU 2022. GODINE
JP "SPREČA" D.D. TUZLA
ODLUKU O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "SPREČA" D.D. TUZLA, POJEDINAČNO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!