"Službeni glasnik BiH", broj 44/19 7.11.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 44/19 [7.11.2019.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE DIREKTORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA "IKRE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODRICANJU PRAVA PREČE KUPNJE ZAŠTIĆENOG DOBRA BAŠTINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA "IKRE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH", SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V. D. DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA OSNOVNU OBUKU I OBAVEZAMA KADETA TOKOM OSNOVNE OBUKE
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O RADU
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS
INSTRUKCIJU O IZNOSIMA NOVČANIH DAVANJA PO ZAKONU O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS
INSTRUKCIJU O VISINI MJESEČNOG NOVČANOG IZNOSA SUBVENCIONIRANJA TROŠKOVA GRIJANJA
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS
PRAVILNIK O PROVOĐENJU SUPERVIZIJE U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE U KANTONU SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2019. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠTENJE DRŽAVNIH ŠUMA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAKNADAMA ZA VRŠENJE USLUGA IZ OBLASTI PREMJERA I KATASTRA U POSTUPKU IZLAGANJA PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA NA JAVNI UVID ZA K.O. BIJAMBARE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAKNADAMA ZA VRŠENJE USLUGA IZ OBLASTI PREMJERA I KATASTRA U POSTUPKU IZLAGANJA PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA NA JAVNI UVID ZA K.O. ČEMERNO
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAKNADAMA ZA VRŠENJE USLUGA IZ OBLASTI PREMJERA I KATASTRA U POSTUPKU IZLAGANJA PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA NA JAVNI UVID ZA K.O. ČEVLJANOVIĆI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAKNADAMA ZA VRŠENJE USLUGA IZ OBLASTI PREMJERA I KATASTRA U POSTUPKU IZLAGANJA PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA NA JAVNI UVID ZA K.O. DRAGORADI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAKNADAMA ZA VRŠENJE USLUGA IZ OBLASTI PREMJERA I KATASTRA U POSTUPKU IZLAGANJA PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA NA JAVNI UVID ZA K.O. MEDOJEVIĆI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAKNADAMA ZA VRŠENJE USLUGA IZ OBLASTI PREMJERA I KATASTRA U POSTUPKU IZLAGANJA PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA NA JAVNI UVID ZA K.O. OZREN
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAKNADAMA ZA VRŠENJE USLUGA IZ OBLASTI PREMJERA I KATASTRA U POSTUPKU IZLAGANJA PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA NA JAVNI UVID ZA K.O. PODLIPNIK
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAKNADAMA ZA VRŠENJE USLUGA IZ OBLASTI PREMJERA I KATASTRA U POSTUPKU IZLAGANJA PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA NA JAVNI UVID ZA K.O. RAKOVA NOGA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAKNADAMA ZA VRŠENJE USLUGA IZ OBLASTI PREMJERA I KATASTRA U POSTUPKU IZLAGANJA PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA NA JAVNI UVID ZA K.O. SREDNJE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAKNADAMA ZA VRŠENJE USLUGA IZ OBLASTI PREMJERA I KATASTRA U POSTUPKU IZLAGANJA PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA NA JAVNI UVID ZA K.O. STOMORINA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAKNADAMA ZA VRŠENJE USLUGA IZ OBLASTI PREMJERA I KATASTRA U POSTUPKU IZLAGANJA PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA NA JAVNI UVID ZA K.O. TARAČIN DO
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAKNADAMA ZA VRŠENJE USLUGA IZ OBLASTI PREMJERA I KATASTRA U POSTUPKU IZLAGANJA PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA NA JAVNI UVID ZA K.O. VISOJEVICA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZA K.O. MEDOJEVIĆI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA ZDRAVSTVO, INFORMISANJE, SOCIJALNA I VJERSKA PITANJA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA ZDRAVSTVO, INFORMISANJE, SOCIJALNA I VJERSKA PITANJA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU FINANSIJSKIH SREDSTAVA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O PRESTRUKTURIRANJU RASHODA U BUDŽETU OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. GODINE
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK
JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!