"Službeni glasnik BiH", broj 1/19 10.1.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/19 [10.1.2019.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo - Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja
ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO, NAMIJENJENIH FINANSIRANJU POLITIČKIH STRANAKA, KLUBOVA ZASTUPNIKA I PARLAMENTARNIH GRUPA U MANDATNOM PERIODU 2018-2022. GODINA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OSNOVNA ŠKOLA "MIRSAD PRNJAVORAC"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OŠ "HRASNO"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA PETA OSNOVNA ŠKOLA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "NAFIJA SARAJLIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "VLADISLAV SKARIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "HAŠIM SPAHIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "9. MAJ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "6. MART"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, POSLANICI I PARLAMENTARNE GRUPE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO - UPRAVA POLICIJE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNI SUD U SARAJEVU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA PRAVOBRANILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR - OSNOVNA ŠKOLA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KJU "ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA J.U. "TREĆA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "MEHMED BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
KANTON SARAJEVO - MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
PRAVILNIK O EVIDENTIRANJU I NAČINU ČUVANJA ZAPISA O NEMATERIJALNOM KULTURNOM NASLIJEĐU
KANTON SARAJEVO - MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
PRAVILNIK O POSTUPKU ZA PREDLAGANJE, UTVRĐIVANJE I PROGLAŠENJE NEMATERIJALNOG KULTURNOG DOBRA
KANTON SARAJEVO - MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ZAŠTITU MUZEJSKOG MATERIJALA I MUZEJSKE DOKUMENTACIJE
KANTON SARAJEVO - MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I ROKOVIMA REVIZIJE MUZEJSKOG MATERIJALA
KANTON SARAJEVO - MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OSNIVANJE I RAD MUZEJA, MUZEJSKIH ZBIRKI, MUZEJSKIH IZLOŽBI I GALERIJA
KANTON SARAJEVO - MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA MUZEJSKU DJELATNOST
KANTON SARAJEVO - MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA MUZEJSKIH EVIDENCIJA
KANTON SARAJEVO - MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MUZEJA
KANTON SARAJEVO - MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MUZEJSKIH KOPIJA I OBRAZACA CERTIFIKATA MUZEJSKE KOPIJE
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS
PRAVILNIK O OBILJEŽAVANJU "DJEČIJE NEDJELJE" U KANTONU SARAJEVO
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE HADŽIĆI ZA 2019. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2019. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O VISINI KOMUNALNIH TAKSI NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2018. GODINU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2018. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE ILIDŽA ZA 2019. godinu
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA 2019. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O STIPENDIRANJU DJECE BEZ OBA RODITELJA I DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA UČENIKA I STUDENATA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA SLABIJEG IMOVNOG STANJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU MIŠLJENJA NA GODIŠNJI PLAN REALIZACIJE ŠUMSKOPRIVREDNE OSNOVE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "ŽELJEZARA" ILIJAŠ - IZGRADNJA OBJEKTA ZA OBRADU LAKIH METALNIH KONSTRUKCIJA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O USTUPANJU NA KORIŠTENJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA: ANTENSKI STUB I KUĆICA NA LOKACIJI KARAŠNICA, JAVNOJ USTANOVI "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ"
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O KUPOVINI NEKRETNINA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O POVJERAVANJU VRŠENJA POSLOVA PRAVOBRANILAŠTVU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!