"Službeni glasnik BiH", broj 2/19 18.1.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 2/19 [18.1.2019.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI U PREDSTAVNIČKOM DOMU PARLAMENTA FBiH
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE" D.O.O. SARAJEVO ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU REBALANSA PLANA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, D.O.O. SARAJEVO ZA 2018. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA ALUMINIJ D.D. MOSTAR
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
PRAVILNIK O INFORMACIONOM SISTEMU ENERGIJSKE EFIKASNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA/BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA
ODLUKU O PROCENTUALNOM UVEĆANJU IZNOSA PO MJESECU UČEŠĆA U ORUŽANIM SNAGAMA ZA OBRAČUN I ISPLATU SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - TRANSFER ZA RJEŠAVANJE STATUSNIH PITANJA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU
URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FBIH
DOPUNU PREGLEDA IZVJEŠTAJA IZVRŠENIH REVIZIJA ZA 2017/2018. GODINU UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FBiH
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!