"Službeni glasnik BiH", broj 23/17 15.6.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 23/17 [15.6.2017.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU
Skupština Kantona Sarajevo
ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PEJZAŽEM "TREBEVIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA - "IKRE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA IZMEĐU VLADE KANTONA SARAJEVO I SINDIKATA POLICIJE KANTONA SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ODLUKU O KOREKCIJI IZMJENA I DOPUNA R. P. POSLOVNE ZONE "ŠIP" R. P. GRADSKI PARK "BETANIJA"
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ODLUKU O KOREKCIJI REGULACIONOG PLANA "ZETRA"
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA "GRADINA I"
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA "GRADINA II"
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA SPORTA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA ZA PERIOD 2017. - 2022. GODINA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O VERIFIKACIJI MANDATA ČLANOVA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017. GODINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
AUTENTIČNO TUMAČENJE ČLANA 17. STAV (1) TAČKA 1.3. ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO I RASPOREDU POSLOVNIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRAVOBRANILAŠTVU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O ODREĐIVANJU DRUGOSTEPENOG ORGANA U POSTUPKU PRAVNE ZAŠTITE U SMISLU ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O KORIŠTENJU POSLOVNOG PROSTORA U ULICI ZELENIH BERETKI BB-GAZIHUSREVBEGOV BEZISTAN, PP-BROJ 41 KAO VLASTITO UČEŠĆE PO OSNOVU UGOVORA O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O KORIŠTENJU POSLOVNOG PROSTORA U ULICI GAZIHUSREVBEGOVA BROJ 61 KAO VLASTITO UČEŠĆE PO OSNOVU UGOVORA O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI KOVAČI BROJ 32
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA BROJ 92
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU NIŽEG IZNOSA ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR U ULICI M. M. BAŠESKIJE BROJ 7
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O GUBITKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA GRAĐEVINSKO, POLJOPRIVREDNO I GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ZA 2017. GODINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PITANJA BORACA I ŽRTAVA RATA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2017. GODINU - HO "MERHAMET" MDD
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2017. GODINU - MEDŽLISU ISLAMSKE ZAJEDNICE PRNJAVOR
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANU UPRAVE OPĆINE ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NOVČANIM PODRŠKAMA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ ZA 2017. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADA VIJEĆNICIMA, ČLANOVIMA STALNIH I POVREMENIH RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA DISLOKACIJU APOTEKE IZ MRAKOVA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI KANTONU SARAJEVO NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI KANTONU SARAJEVO NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNOJ ČISTOĆI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRENOSU NOVOIZGRAĐENE KANALIZACIONE MREŽE NA UPRAVLJANJE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU NOVOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I PLANA PARCELACIJE ZA IZGRADNJU SPOMEN OBILJEŽJA ŠEHIDIMA I POGINULIM BORCIMA MISOČKOG RATIŠTA U MJESTU MISOČA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU NOVOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I PLANA PARCELACIJE ZA IZGRADNJU SPOMEN OBILJEŽJA ŠEHIDIMA I POGINULIM BORCIMA U MJESTU DRAGORADI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU NOVOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I PLANA PARCELACIJE ZA IZGRADNJU STAMBENIH OBJEKATA NA PARCELI K.Č. BR. 30 K.O. LJUBNIĆI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "ALIĆA GAJ"
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA "APARTMANSKO NASELJE MRAKOVO 1"- ILIJAŠ
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPODJELI PREOSTALIH SREDSTAVA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2016./2017. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O KRITERIJIMA, USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA BORAČKIH UDRUŽENJA SA STATUSOM OD POSEBNOG INTERESA I DRUŠTVENOG ZNAČAJA ZA OPĆINU NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVO SARAJEVO "ONSA" D.O.O. SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVO SARAJEVO "ONSA" D.O.O. SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O VERIFIKACIJI MANDATA ČLANOVIMA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI GENDER PLANA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA PERIOD 2017. - 2021. GODINE
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU DODJELI JEDNOKRATNE NAKNADE ZA PORODILJE PO ROĐENJU BLIZANACA, TREĆEG I SVAKOG NAREDNOG DJETETA
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O NOVČANOJ POMOĆI PORODILJAMA KOJE NISU U RADNOM ODNOSU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O POTVRĐIVANJU RAZRJEŠENJA ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVO SARAJEVO "ONSA" D.O.O. SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
CJENOVNIK TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKE REZERVE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!