"Službeni glasnik BiH", broj 64/07 17.9.2007.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 64/07 [17.9.2007.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U BUDŽETU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2007. GODINU NA POZICIJI FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO - OSLOBODILAČKOG RATA ZA FINANSIRANJE ZAPOČETIH A NEIZGRAĐENIH STAMBENIH OBJEKATA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2007. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2007. GODINU ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA IFAD 562 BA, ZA III. KVARTAL 2007. GODINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PLANA PODJELE PREDUZEĆA IP "KRIVAJA" D.O.O. ZAVIDOVIĆI NA TEHNOEKONOMSKE CJELINE U SVRHU PRIVATIZACIJE I UTVRĐIVANJU METODA PRIVATIZACIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČKE
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
RJEŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIJELA ZA ODABIR STRATEŠKOG PARTNERA ZA IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE/ZNANOSTI
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJERJEŠENJE OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU BIH", BROJ 68/07 OBRAZLOŽENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJERJEŠENJE OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU BIH", BROJ 68/07 OBRAZLOŽENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJERJEŠENJE OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU BIH", BROJ 68/07 OBRAZLOŽENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJERJEŠENJE OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU BIH", BROJ 68/07 OBRAZLOŽENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJERJEŠENJE OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU BIH", BROJ 68/07 OBRAZLOŽENJE
ARHIV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POLAGANJE ARHIVISTIČKOG ISPITA I STICANJA STRUČNIH ZVANJA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!