"Službeni glasnik BiH", broj 11/20 12.2.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 11/20 [12.2.2020.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI U PREDSTAVNIČKOM DOMU PARLAMENTA FEDERACIJE BiH
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O VRSTI, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU PRIZNANJA I NAGRADA CIVILNE ZAŠTITE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIJENOSU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU TAKSE ZA IZMIRENJE DUGA RUSKOJ FEDERACIJI ZA ISPORUKU PRIRODNOG GASA U PERIODU 1992.-1995. GODINA, PLANIRANIH NA RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE NA POZICIJI "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ZA PLAĆANJE TAKSE GASPROM EXPORT-U MOSKVA"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA 11. (JEDANAESTOJ) VANREDNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA BROJ 1027080000042834 OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT GENDER CENTRU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O VRSTI VLASTITIH PRIHODA, NAČINU I ROKOVIMA RASPODJELE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PLANA RADA AGENCIJE ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE KASARNE "ŽUNOVNICA" OPĆINI HADŽIĆI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPUTSTVO ZA ZAKLJUČENJE I IZVRŠENJE UGOVORA O VANSUDSKOJ NAGODBI U 2020. GODINI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU INTERSEKTORSKE KOMISIJE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
NAREDBU O PROGRAMU OBAVEZNIH IMUNIZACIJA STANOVNIŠTVA PROTIV ZARAZNIH BOLESTI U 2020. GODINI
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA ZA IZVJEŠTAVANJE O BROJU I VRSTI OBAVLJENIH POSTUPAKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE, O NJIHOVOJ USPJEŠNOSTI, TE O POHRANJENIM POLNIM ĆELIJAMA, POLNIM TKIVIMA I EMBRIONIMA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA PRISTANKA NA POSTUPAK BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE, KAO I OBRASCA IZJAVE O POVLAČENJU PRISTANKA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZAPISNIKA O UNIŠTENJU POLNIH ĆELIJA, POLNIH TKIVA, ODNOSNO DEHIDRIRANJU EMBRIONA, NAKON POVLAČENJA PRISTANKA DARIVAOCA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA OBAVLJANJE POSTUPAKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
PRAVILNIK O NAČINU IZVJEŠTAVANJA O OZBILJNIM ŠTETNIM DOGAĐAJIMA I OZBILJNIM ŠTETNIM REAKCIJAMA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA O OZBILJNIM ŠTETNIM DOGAĐAJIMA I OZBILJNIM ŠTETNIM REAKCIJAMA, KAO I USPOSTAVLJANJE I VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
Ministarstvo zdravstva KS
PROGLAŠENJE PRESTANKA EPIDEMIJE MORBILA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
JP "VODOVOD" D.O.O. BIHAĆ
ODLUKU O RAZRJEŠENJU IZVRŠNOG DIREKTORA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I IMENOVANJU V.D. IZVRŠNOG DIREKTORA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE JP "VODOVOD" D.O.O. BIHAĆ
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!