"Službeni glasnik BiH", broj 72/18 12.9.2018.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 72/18 [12.9.2018.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

PREDSJEDNIK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POMILOVANJU PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH LICA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI D.D. HADŽIĆI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "ZRAK" D.D. SARAJEVO ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O SAZIVANJU TREĆE VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA "ZRAK" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPODJELI DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PIO/MIO ZA RADNIKE KOJI SU STEKLI USLOVE ZA ODLAZAK U PENZIJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. - SARAJEVO, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA UPRAVNOM ODBORU UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE ZA OSLOBAĐANJE JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SARAJEVO OD PLAĆANJA PUTARINE ZA DIZEL GORIVA KOJA SE KORISTE ZA POGON ŠINSKIH VOZILA U 2019. GODINI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U MOSTARU, ULICA BRUNE BUŠIĆA BB, UDRUZI DOBROVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA HR H-B MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ODOBRAVANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO ZA 2017. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTII FONDOVIMA - AKCIONI PLAN STRATEGIJE OKOLIŠA", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA KREDITIRANJA IZ SREDSTAVA JAPANSKIH GRANTOVA I MALEZIJSKE DONACIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA - DRIN
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA - BAKOVIĆI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE - PAZARIĆ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE - SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA - DRIN
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA - BAKOVIĆI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE - PAZARIĆ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE SARAJEVO
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2017. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU ALAT D.O.O. KONJIC U IZNOSU OD 500.000,00 KM
FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PROVEDBU POSTUPAKA PO ANEXU II DIO B ZJN
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O ODOBRAVANJU PRAVILA ZA DODJELU PREKOGRANIČNIH PRIJENOSNIH KAPACITETA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!