"Službeni glasnik BiH", broj 81/15 21.10.2015.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 81/15 [21.10.2015.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O IZBORU ČLANOVA U ZAJEDNIČKU KOMISIJU ZA USAGLAŠAVANJE RAZLIČITO USVOJENIH TEKSTOVA ZAKONA U DOMOVIMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O IZBORU ČLANOVA U PARLAMENTARNU KOMISIJU ODGOVORNU ZA REVIZIJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA ZA STICANJE STATUSA TRENERA U PROVOĐENJU STRUČNOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI I OVLAŠTENJA ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA O REALIZACIJI PROGRAMA SUFINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "POTROŠNJA ENERGIJE U DOMAĆINSTVIMA BiH" OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE OBJEKTA BROJ 18, U KASARNI "STANISLAV BAJA KRALJEVIĆ" AGENCIJI ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA NP UNA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - AKCIONI PLAN STRATEGIJE OKOLIŠA", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA MJESEČNU NAKNADU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ARCELORMITTAL ZENICA, D.O.O. ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA MJESEČNU NETO PLAĆU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA PS "VITEZIT" D.O.O. VITEZ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE NEKRETNINA ZAVODA ZA PLATNI PROMET FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U LIKVIDACIJI KOJE SU U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U MOSTARU, ULICA ANTE STARČEVIĆA BB, FEDERALNOM MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA - FEDERALNOM MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA FINANSIJSKO - INFORMATIČKE AGENCIJE
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA POSLOVNICE PUTNIČKE AGENCIJE
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE IZNOSA TROŠKOVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA POSLOVNICE PUTNIČKE AGENCIJE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
KOEFICIJENTI RASTA CIJENA U FEDERACIJI BiH U SEPTEMBRU/RUJNU 2015. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA AUGUST/KOLOVOZ 2015. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA AUGUST/KOLOVOZ 2015. GODINE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!