"Službeni glasnik BiH", broj 24/18 7.6.2018.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 24/18 [7.6.2018.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE RJEŠENJA O IMENOVANJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA PUTEVE - MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
REGISTAR BUDŽETSKIH KORISNIKA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2019. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA 2017. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA PERIOD 01.01.-31.03.2018. GODINE
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPOREDU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OPĆINE ILIDŽA ZA 2017. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA 2018. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA "ALIPAŠIN MOST I"
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE PO 1m KORISNE POVRŠINE U STAMBENOJ IZGRADNJI NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA U 2017. GODINI
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA POGODNOSTI GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-RENTE NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA ZA 2018. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU NAZIVA UNIVERZALNOJ DVORANI NA ILIDŽI
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
PLAN STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA SLABIJEG IMOVNOG STANJA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE, MJESNE ZAJEDNICE, KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE, MJESNE ZAJEDNICE, KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠTENJE DRŽAVNIH ŠUMA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O POVJERAVANJU NA UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O ORGANIZACIJI, UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU PIJACE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU CIJENE KOMUNALNE USLUGE - TRŽNO-PIJAČNIH USLUGA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU INTERESA ZA ORGANIZOVANJE I ODRŽAVANJE MANIFESTACIJE KULTURE, SPORTA I TRGOVINE "ILIJAŠKI DANI"
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA "JUNAKOVAC"
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!