"Službeni glasnik BiH", broj 47/17 30.11.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 47/17 [30.11.2017.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DONOŠENJU KANTONALNOG PLANA ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V. D. PREDSJEDNIKA I V. D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "GERONTOLOŠKI CENTAR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNI SUD U SARAJEVU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA KAMPUS SARAJEVO
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA SA POZICIJE TEKUĆA REZERVA
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
ODLUKU O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA OPĆINE ILIDŽA
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
REGISTAR BUDŽETSKIH KORISNIKA OPĆINE ILIDŽA ZA 2018. GODINU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!