"Službeni glasnik BiH", broj 53/18 6.7.2018.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 53/18 [6.7.2018.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

GRAD ZENICA - GRADONAČELNIK
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ODBORA ZA REVIZIJU JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA
PRIVREDNA / GOSPODARSKA KOMORA FEDERACIJE BIH
STATUT PRIVREDNE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE KONKURENTSKI POSTUPAK NABAVKE KOMPJUTERSKOG MATERIJALA (TONERI, CD, USB-ovi I DR.) ZA 2018. GODINU ZA POTREBE FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA" ZA PROGRAM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZA UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM NA PODRUČJU FEDERACIJE BiH ZA 2018. GODINU
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA KOLEKTIVNOG OSIGURANJA UPOSLENIKA ZA 2018. GODINU ZA POTREBE FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE GRAČANICA
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE KAKANJ
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE BOSANSKA KRUPA
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE LJUBUŠKI
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE OLOVO
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE POSUŠJE
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE SANSKI MOST
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE VAREŠ
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA GRADA ZENICE
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE KLJUČ
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE LUKAVAC
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE BOSANSKI PETROVAC
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE DOBOJ ISTOK
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
RJEŠENJE O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRUČJA OPĆINE GLAMOČ
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UPUTSTVO O USLOVIMA I PROCEDURAMA ZA AKREDITIRANJE IZBORNIH POSMATRAČA U BOSNI I HERCEGOVINI (PREČIŠĆENI TEKST)
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
1.1 Privredni subjekt Arcelor Mittal Zenica d.o.o. Zenica
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK LIJEKOVA ZA KOJE SU IZDATE DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKOVA U PROMET NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE
JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla doo Tuzla
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE - TUZLA" D.O.O. TUZLA
FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO/MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
SAOPŠTENJE O KOEFICIJENTIMA ZA VALORIZACIJU PLAĆA KOD UTVRĐIVANJA PENZIJSKOG OSNOVA ZA OSIGURANIKE KOJI PRAVO NA PENZIJU OSTVARUJU U 2018. GODINI U SKLADU SA ZAKONOM O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12)
JP "SPREČA" D.D. TUZLA
ODLUKU O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "SPREČA" D.D. TUZLA, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!