"Službeni glasnik BiH", broj 50/18 6.12.2018.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 50/18 [6.12.2018.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O POTVRĐIVANJU KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDAVAJUĆEG ILI ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ZADUŽENJU KANTONA SARAJEVO PUTEM EMISIJE OBVEZNICA KANTONA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "GRBAVICA I" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE NA UPRAŽNJENE POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA OSNOVNIH ŠKOLA KAO JAVNIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, ČIJA KONAČNA IMENOVANJA VRŠI VLADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA VIJEĆA ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA NA CESTAMA U KANTONU SARAJEVO, IZ REDA STRUČNJAKA IZ OBLASTI SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OŠ "IZET ŠABIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OŠ "ZAHID BARUČIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA SREDNJA ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU TREĆA GIMNAZIJA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OŠ "PORODICE EF. RAMIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "PODLUGOVI"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KABINET PREMIJERA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo zdravstva KS
PRAVILNIK O SANITARNO-TEHNIČKIM I HIGIJENSKIM USLOVIMA BAZENSKIH KUPALIŠTA I ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI BAZENSKIH VODA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O STRUČNOM NADZORU, VREDNOVANJU I STRUČNOJ POMOĆI U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I CENTRIMA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE UČENIKA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I DOMOVIMA UČENIKA KANTONA SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2018. ZA "NEZAVISNE NOVINE" KAO FINANSIJSKU POMOĆ RADI ORGANIZACIJE MANIFESTACIJE "18. IZBOR SPORTISTE GODINE BIH"
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU MIŠLJENJA NA ŠUMSKOPRIVREDNU OSNOVU ZA PRIVATNE ŠUME I ŠUMSKA ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO - OPĆINA ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU MIŠLJENJA NA ŠUMSKOPRIVREDNU OSNOVU ZA PRIVATNE ŠUME I ŠUMSKA ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO - SPOMENIK PRIRODE "SKAKAVAC" - DIO
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU MIŠLJENJA NA ŠUMSKOPRIVREDNU OSNOVU ZA PRIVATNE ŠUME I ŠUMSKA ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO - ZAŠTIĆENI PEJZAŽ "BIJAMBARE"
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠTENJE DRŽAVNIH ŠUMA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O VISINI KOMUNALNIH TAKSA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA "APARTMANSKO NASELJE DOCI" - ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA IZ TRANSFERA ZA MOBILNOST MLADIH OPĆINE ILIJAŠ
OPĆINA NOVO SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA JP "ONSA" D.O.O. SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKE REZERVE
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O POVEĆANJU PRIHODA I RASPOREDU RASHODA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!