"Službeni glasnik BiH", broj 53/17 14.7.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 53/17 [14.7.2017.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG MINISTARSTVA PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O. ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA PREDUZEĆA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR JEDNOG ČLANA ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O VRSTI I PERFORMANSAMA AUTOMATA NA SISTEMU AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O DONOŠENJU AKCIONOG PLANA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - EEAPF
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - EEAPF
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU INTERESA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA OBAVLJANJE USLUGA ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG I KOMBINOVANOG SAOBRAĆAJA ZA 2017. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR JEDNOG ČLANA ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA JU CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRIVREMENIH SMJERNICA POLITIKE ZA PROVOĐENJE ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!