"Službeni glasnik BiH", broj 24/23 1.6.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 24/23 [1.6.2023.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU NA RAZDJELU 13. GLAVA 02. JAVNA USTANOVA "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA JAVNA USTANOVA "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO" UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMJENU UPUTSTVA O PRIMJENI UREDBE O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA PREVOZA U JAVNOM GRADSKOM SAOBRAĆAJU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE GIMNAZIJA OBALA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "SOKOLJE" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKATA JU OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKTA JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO OBNAVLJANJE VOZNOG PARKA U SVRHU DOSTUPNOSTI I EFIKASNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKTA JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO - REKONSTRUKCIJA I SANACIJA CENTRALNIH I AMBULANTNIH OBJEKATA U SKLOPU JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU" ZA 2023. GODINU I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU" ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOJ JAVNOJ USTANOVI "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE" ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA PUTEM DODJELE TRANSFERA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI/PROGRAMA/PROJEKATA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I DRUGIH PRAVNIH LICA SA RAZDJELA KABINETA PREMIJERA KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU "PROGRAMA RASPODJELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA INFRASTRUKTURNO UREĐENJE POSLOVNIH ZONA KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
PROGRAM RASPODJELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA INFRASTRUKTURNO UREĐENJE POSLOVNIH ZONA KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO ZA OBJAVU JAVNOG POZIVA ZA REKLAMNO OGLAŠAVANJE U I NA VOZILIMA JAVNOG PREVOZA PUTNIKA KOJIM UPRAVLJA KJKP "GRAS" D.O.O. SARAJEVO I NA DIJELU TRAMVAJSKE INFRASTRUKTURE-STUBOVIMA KONTAKTNE MREŽE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIONO OSIGURANJE U SVRHU PENZIONISANJA ZAPOSLENIKA KJKP GRAS D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE KOŠARKAŠKOG KLUBA "BOSNIAN BASKETBALL YOUTH" ZA SUFINANSIRANJE UČEŠĆA MLADIH KOŠARKAŠA KANTONA SARAJEVO NA MEĐUNARODNOM TURNIRU U ITALIJI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA U STRUČNOJ SLUŽBI VLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ISPRED USTANOVE UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ISPRED USTANOVE UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "BIBLIOTEKA SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "BIBLIOTEKA SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ISPRED USTANOVE NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKA FILHARMONIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ISPRED USTANOVE NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKA FILHARMONIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "FATIMA GUNIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "FATIMA GUNIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORICE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORICE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O NOMINOVANJU V. D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU - SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU JEDNOG (1) ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU JEDNOG (1) V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
PROGRAM SUFINANSIRANJA BORAVKA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U PRIVATNIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2023./2024. GODINI
Ministarstvo zdravstva KS
PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo privrede KS
ODLUKU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SARAJEVSKA FILHARMONIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "BIBLIOTEKA SARAJEVA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA ŠKOLA PRIMJENJENIH UMJETNOSTI"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU-ARHITEKTONSKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "PETA GIMNAZIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU-REKTORAT UNIVERZITETA
Ministarstvo finansija KS
ODLUK U O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, POSLANICI I PARLAMENTARNE GRUPE
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU PROJEKTU IZGRADNJE PJEŠAČKOG MOSTA IZ ULICE BIHAĆKA
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA – ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2023. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU JKP "VODOSTAN" D.O.O. ILIJAŠ ZA 2022. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O USLOVIMA, NAČINU KANDIDIRANJA, ODRŽAVANJA IZBORA, DODJELI MANDATA U MJESNIM ZAJEDNICAMA I RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA U MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PODSTICAJU PREMA POJEDINIM DJELATNOSTIMA FIZIČKIH LICA (OBRTIMA I OBRTU SRODNIM DJELATNOSTMA) POČETNICIMA U BIZNISU U 2023. GODINI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI ELEKTROENERGETSKE MREŽE TP DRINČIĆI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI STS 10(20)/0,42 kv "BANJER"(T34560)
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA ZA VRŠENJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU DVA ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TRNOVO
OPĆINA VOGOŠĆA - OPĆINSKI NAČELNIK
REGISTAR BUDŽETSKIH KORISNIKA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2024. GODINU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!