"Službeni glasnik BiH", broj 93/17 1.12.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 93/17 [1.12.2017.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O REPROGRAMIRANJU OBAVEZA PO ODLUCI O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2010. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O REPROGRAMIRANJU OBAVEZA PO ODLUCI O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG RJEŠENJA O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2017. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU BAUPARTNER D.O.O. LUKAVAC U IZNOSU OD 250.000,00 KM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O OTPISU ZASTARJELIH POTRAŽIVANJA KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA POLUOTVORENOG TIPA MOSTAR PREMA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU, KANTONALNOM SUDU MOSTAR I VODOVODU MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRENOSU NABAVLJENIH STALNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA "JAČANJE ZDRAVSTVENOG SEKTORA-DODATNO FINANSIRANJE" (HSEP AF), KRAJNJIM KORISNICIMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU, ULICA BRANILACA SARAJEVA BROJ 15, AGENCIJI ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D - SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA DISTRIBUCIJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA (PONOVLJENOJ) REDOVNOJ SKUPŠTINI DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA ALUMINIJ D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG RJEŠENJA O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2017. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU PLASTOFLEX D.O.O. GRAČANICA U IZNOSU OD 268.790,00 KM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIJENOSU NABAVLJENIH STALNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA "TEHNIČKA PODRŠKA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA I INSTITUCIONALNO JAČANJE" (ICIS), KRAJNJIM KORISNICIMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU DOKUMENTA O TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOM I SOFTVERSKOM STANDARDU ZA RADNU STANICU U VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PIO/MIO ZA 47 RADNIKA PS VITEZIT D.O.O. VITEZ I VITEZKARTON D.O.O. VITEZ KOJI SU STEKLI USLOVE ZA ODLAZAK U PENZIJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZBORU KORISNIKA DIJELA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA ZA UPLATU DOPRINOSA U SVRHU PENZIONISANJA ZAPOSLENIKA"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP AUTOCESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA REDOVNOJ SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "UNIS-GROUP" D.O.O. ILIDŽA
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA ZA PRUŽANJE USLUGA I OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI KORISNICIMA UZ AUTOCESTE I BRZE CESTE
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE
JKP "VODOSTAN" DOO ILIJAŠ
RJEŠENJE O KONAČNOM IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JKP "VODOSTAN" D.O.O. ILIJAŠ
JKP "RAD" KLJUČ
ODLUKU O RAZRJEŠENJU V.D. DIREKTORA I KONAČNOM IMENOVANJU DIREKTORA JKP "RAD"D.O.O. KLJUČ
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!