"Službeni glasnik BiH", broj 19/02 25.7.2002.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 19/02 [25.7.2002.]

Akti iz ovog broja:

VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
ODLUKU O RADIO TELEVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE
VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
ODLUKU O POSTUPKU LIKVIDACIJE KOJI ĆE SE PRIMIJENITI PRI PRESTANKU RADA JAVNOG PREDUZEĆA RADIO-TELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O OMBUDSMENU ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O PRAVNOJ POMOĆI I SLUŽBENOJ SARADNJI U KRIVIČNIM STVARIMA IZMEĐU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SEKRETARA UREDA PREDSJEDAVAJUĆEG VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!