"Službeni glasnik BiH", broj 15/19 6.3.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 15/19 [6.3.2019.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA ARCELORMITTAL ZENICA D.O.O.
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOJI SU ZAKONOM O DRŽAVNOJ SLUŽBI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE POVJERENI AGENCIJI ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG RJEŠENJA O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2018. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU ŠIRBEGOVIĆ INŽENJERING D.O.O. GRAČANICA U IZNOSU OD 900.000,00 KM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOJI SU ZAKONOM O DRŽAVNOJ SLUŽBI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE POVJERENI ODBORU DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "UNIS GINEX" D.D. GORAŽDE ZA IMENOVANJE UPRAVE DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PLANA RADA AGENCIJE ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GARANTOVANE OTKUPNE CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ POSTROJENJA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA REVIDIRANJE RANIJE DONESENIH ODLUKA O DODJELI NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORIJA BIVŠEG ZAVODA ZA PLATNI PROMET FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
PRAVILNIK O OSNOVNIM GEODETSKIM RADOVIMA
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DODATNOJ DOKUMENTACIJI, VRSTI I SADRŽAJU AKATA POSLOVNE POLITIKE KOJA SE DOSTAVLJAJU UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD MOSTAR
RJEŠENJE O IMENOVANJU STALNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I USTUPANJU RADOVA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR U 2019. GODINI
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
KOEFICIJENTI RASTA CIJENA U FEDERACIJI BiH U JANUARU 2019. GODINE
Komisija za računovodstvo i reviziju BiH
PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA IZ REGISTRA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA I NAČINU NJIHOVOG KORIŠTENJA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!