"Službeni glasnik BiH", broj 25/02 15.6.2002.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 25/02 [15.6.2002.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
ODLUKU O OSNOVAMA JAVNOG RADIO-TELEVIZIJSKOG SISTEMA I O JAVNOM RADIO-TELEVIZIJSKOM SERVISU BOSNE I HERCEGOVINE
VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
ODLUKU O RADIO-TELEVIZIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
ODLUKU O ADVOKATURI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
ODLUKU KOJOM SE PROGLAŠAVA ZAKON O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE
VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
ODLUKU O PRAVNOJ POMOĆI I SLUŽBENOJ SARADNJI U KRIVIČNIM STVARIMA IZMEĐU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNU NOVINSKU AGENCIJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU MINISTARSTVU VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA ZA SUFINANSIRANJE STRATEGIJE ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA-FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA CIVILNE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA-FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA-FEDERALNO MINISTARSTVO, OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I ŠPORTA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA URED ZA REVIZIJU BUDŽETA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA KAZNENO- POPRAVNE ZAVODE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O OTVARANJU RAČUNA ZA DONATORSKA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI I IZRADU STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV SIROMAŠTVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA ZA FINANSIRANJE IZRADE STRATEGIJE ZA REFORMU SOCIJALNE POMOĆI
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
RJEŠENJE O IZMJENI ŠEMA RAČUNOVODSTVENIH ISKAZA ZA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ENERGOINVEST DD SARAJEVO
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
SPISAK STRANIH SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA ZA KOJE JE ODOBRENO UVOĐENJE U PROIZVODNJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
SPISAK STRANIH SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA ZA KOJE JE ODOBRENO UVOĐENJE U PROIZVODNJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
PRAVILNIK O SADRŽINI I PODACIMA ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE NOVOSTVORENE DOMAĆE SORTE, ODOBRAVANJA UVOĐENJA U PROIZVODNJU STRANE SORTE POLJOPRIVREDENOG I ŠUMSKOG BILJA I NAZIVU SORTE
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "CESTE" MOSTAR
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA APRIL/TRAVANJ 2002. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA APRIL/TRAVANJ 2002. GODINE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU OBRAZLOŽENJE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU OBRAZLOŽENJE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU OBRAZLOŽENJE
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!