"Službeni glasnik BiH", broj 77/15 7.10.2015.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 77/15 [7.10.2015.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU BUDŽETA FERK-a ZA 2015. GODINU
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ČEKU
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANIM ULAGANJIMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA PRESTRUKTURIRANJE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA OD STRANE JP "BH POŠTA" DOO SARAJEVO FEDERALNOM ZAVODU PIO/MIO MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VELEPRODAJNU CIJENU PRIRODNOG GASA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE RADI ISTEKA MANDATA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA DIREKTORA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE RADI ISTEKA MANDATA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA DIREKTORA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2014. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU RAMA GLAS D.O.O. SARAJEVO U IZNOSU OD 300.000,00 KM
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
RJEŠENJE O OBRAZOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA PREGLED I DAVANJE PRIJEDLOGA ZA SAGLASNOSTI NA LOVNO-GOSPODARSKE OSNOVE ZA LOVIŠTA "PALE-PRAČA", "VRAŽALICE", "BOROVAC" I "GREBAK"
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
Razvojna banka Federacije BiH
ODLUKU O OPOZIVU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BANKE
Razvojna banka Federacije BiH
ODLUKU O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
JP RTV USK-A D.O.O BIHAĆ
ODLUKU O RASPISIVANJU KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE 1 (JEDNOG) ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA
JP RTV USK-A D.O.O BIHAĆ
ODLUKU O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA TELEVIZIJSKOG PROGRAMA JP RTV USK-a D.O.O. BIHAĆ
JP RTV USK-A D.O.O BIHAĆ
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA JP RTV USK-a D.O.O. BIHAĆ
JP RTV USK-A D.O.O BIHAĆ
ODLUKU O IZBORU I KONAČNOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "RTV USK-a" D.O.O. BIHAĆ
JKP D.O.O. VAREŠ
ODLUKU O IMENOVANJU NA KRAĆI PERIOD DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA D.O.O. VAREŠ
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!