"Službeni glasnik BiH", broj 38/18 13.9.2018.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 38/18 [13.9.2018.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
ZAKON O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O PROŠIRENOM OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH POMAGALA, LIJEKOVA, MEDICINSKO-SANITETSKIH SPRAVA I MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PROŠIRENJU ODNOSNO IZMJENI BROJA I STRUKTURE STUDENATA KOJI SE MOGU UPISATI U PRVU STUDIJSKU GODINU I. CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
ODLUKU O VISINI NAKNADE TROŠKOVA PREDAVANJA O POSLJEDICAMA KOJE PROIZILAZE IZ NEPOŠTOVANJA ILI NEPOZNAVANJA PROPISA O SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA CESTAMA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA SA POZICIJE: TEKUĆA REZERVA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI DOLINA 1
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!