"Službeni glasnik BiH", broj 11/20 26.3.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 11/20 [26.3.2020.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PROGLAŠENJU STANJA PRIRODNE I DR. NESREĆE ZBOG OPASNOSTI OD ŠIRENJA ZARAZNE BOLESTI UZROKOVANE KORONAVIRUSOM (COVID -19) NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA O POSTAVLJENJU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI "ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA" U 2020. GODINI ZA DOPRINOS U OBLASTI NAUKE I OBRAZOVANJA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI "ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA" U 2020. GODINI ZA DOPRINOS U OBLASTI SPORTA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI "ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA" U 2020. GODINI ZA DOPRINOS U DRUGIM OBLASTIMA RADA I STVARALAŠTVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI "ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA" U 2020. GODINI ZA DOPRINOS U OBLASTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIZNANJIMA I NAGRADI GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "PLAKETA GRADA SARAJEVA"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANJU STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA CENTAR SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2020. GODINU NA RAZDJELU JEDINSTVENOG ORGANA UPRAVE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!