"Službeni glasnik BiH", broj 19/19 9.5.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 19/19 [9.5.2019.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O OSNIVANJU SLUŽBE ZA PROTOKOL I PRESS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UPLATI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU USLUGA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE I BUDŽETSKE KORISNIKE IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "SOKOLJE" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU TIMA VLADE KANTONA SARAJEVO ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "APOTEKE SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "APOTEKE SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ENERGIJSKOG MENADŽERA KOORDINATORA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "APOTEKE SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "APOTEKE SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORICE ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU JEDNOG (1) V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA VRŠENJE FUNKCIJE PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O. SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O SUFINANSIRANJU KULTURNE MANIFESTACIJE OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD SARAJEVO 59. INTERNACIONALNI TEATARSKI FESTIVAL MESS 2019
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O SUFINANSIRANJU KULTURNE MANIFESTACIJE OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD SARAJEVO 57. SARAJEVSKI DANI POEZIJE
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O SUFINANSIRANJU KULTURNE MANIFESTACIJE OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD SARAJEVO 25. SARAJEVSKE VEČERI MUZIKE SVEM 2019
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O SUFINANSIRANJU KULTURNE MANIFESTACIJE OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD SARAJEVO XXXV INTERNACIONALNI FESTIVAL SARAJEVO "SARAJEVSKA ZIMA 2019"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O SUFINANSIRANJU KULTURNE MANIFESTACIJE OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD SARAJEVO 23. JAZZ FEST SARAJEVO 2019
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O SUFINANSIRANJU KULTURNE MANIFESTACIJE OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD SARAJEVO 10. BALET FEST SARAJEVO 2019
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O SUFINANSIRANJU KULTURNE MANIFESTACIJE OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD SARAJEVO SARAJEVO BIG BAND
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O SUFINANSIRANJU KULTURNE MANIFESTACIJE OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD SARAJEVO 5. FESTIVAL DJEČIJE UMJETNOSTI FEDU 2019
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O SUFINANSIRANJU KULTURNE MANIFESTACIJE OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD SARAJEVO MEĐUNARODNI FESTIVAL KNJIŽEVNOSTI "BOOKSTAN. NO EAST. NO WEST."
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "GRADSKI CENTAR - MARIJIN DVOR"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA PRESTANKA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA ZIMSKOG EVROPSKOG OLIMPIJSKOG OMLADINSKOG FESTIVALA 2019. ("EYOF 2019" D.O.O.)
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA JAVNOG PREDUZEĆA "SARAJEVO" D.O.O. ZA 2017. GODINU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODJELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SARAJEVO" D.O.O. ZA 2018. GODINU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RASPOREĐIVANJU FINANSIJSKIH SREDSTAVA IZ NETO DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU I ODRŽAVANJE OBJEKATA GRADA SARAJEVA I OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA GRADA SARAJEVA (JP "SARAJEVO" D.O.O.)
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA KORIŠTENJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA SA POZICIJE NEPREDVIĐENI IZDACI IZ BUDŽETA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" D.O.O. SARAJEVO
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA SA POZICIJE: TEKUĆA REZERVA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O NASTAVKU PRIVREMENOG KORIŠTENJA STANA U ULICI OBALA KULINA BANA BROJ 17 U SARAJEVU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O NASTAVKU PRIVREMENOG KORIŠTENJA STANA U ULICI TURHANIJA BROJ 3 U SARAJEVU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O POPUNI SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI MARŠALA TITA 54/II
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI BJELAVE 72
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI DOLINA 1
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI MAGRIBIJA 15
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI MEHMEDA SPAHE 12/I
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U DIJELU PRIZEMLJA OBJEKTA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI NAHOREVO BB
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI PATRIOTSKE LIGE 48
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI VALTERA PERIĆA 7 (suteren)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI VRAZOVA 2 (ULAZ IZ ULICE HISETA)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "ČOBANIJA"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "ČOBANIJA"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "POSLOVNA ZONA ŠIP"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA GRADSKI PARK "CRNI VRH"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA GRADSKI PARK "CRNI VRH"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRIHVATANJU PONUDE ZA PRODAJU SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINE OZNAČENE KAO K.Č. BROJ 545/1U1E1, UPISANE U ZK. UL. BROJ 5096 K.O. SARAJEVO IV, PO KULTURI OPISANA KAO GARSONJERA U PRIZEMLJU, POVRŠINE 23 m2
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OZNAČENOG KAO K.Č. BROJ 545/3, NASTALA OD K.Č. BROJ 545/2 IZ ZK. UL. BROJ 11059 K.O. SARAJEVO IV, PUTEM NEPOSREDNE POGODBE, RADI OBLIKOVANJA GRAĐEVINSKE ČESTICE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O ODOBRAVANJU UPOTREBE SREDSTAVA BUDŽETSKE REZERVE IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. GODINU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!