"Službeni glasnik BiH", broj 52/19 31.12.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 52/19 [31.12.2019.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU IMENA PARKU NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU IMENA PARKU NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IZMJENI NAZIVA DIJELOVA ULICA, ODNOSNO PREIMENOVANJU DIJELOVA ULICA NA PODRUČJU OPĆINE NOVI GRAD
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IZMJENI NAZIVA DIJELOVA ULICA, ODNOSNO PREIMENOVANJU DIJELOVA ULICA NA PODRUČJU OPĆINE NOVI GRAD
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U DJELATNOSTI DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE RANG-LISTE U SLUČAJU PRESTANKA POTREBE ZA RADNO ANGAŽOVANJE RADNIKA U JAVNIM USTANOVAMA KULTURE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O DODJELI POTICAJNIH GRANT SREDSTAVA ZA RAZVOJ SUBJEKATA MALE PRIVREDE U 2019. GODINI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ" ZA RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI DIREKTORA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ" ZA IMENOVANJE DIREKTORA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR NA UPRAŽNJENE POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNIH USTANOVA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ČIJA KONAČNA IMENOVANJA VRŠI VLADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
GENDER AKCIONI PLAN KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD OD 2019. DO 2022. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OCJENI RADA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRILOG 1 PRIJAVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
BUDŽET GRADA SARAJEVA ZA 2020. GODINU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2020. GODINU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
PROGRAM OBILJEŽAVANJA 6. APRILA - DANA GRADA SARAJEVA U 2020. GODINI
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O FORMIRANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA DANA GRADA SARAJEVA U 2020. GODINI
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA SA POZICIJE: TEKUĆA REZERVA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2020. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2020. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O ZAKUPU STANOVA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA BUDŽET I FINANSIJE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PLANIRANOG ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA KOLEKTIVNOG STANOVANJA, "K 29" NA LOKALITETU ŠIP, U SKLADU SA IZMJENAMA I DOPUNAMA REGULACIONOG PLANA POSLOVNA ZONA "ŠIP" ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 2/07)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PLANIRANOG ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA KOLEKTIVNOG STANOVANJA, "K 28" NA LOKALITETU ŠIP, U SKLADU SA IZMJENAMA I DOPUNAMA REGULACIONOG PLANA POSLOVNA ZONA "ŠIP" ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 2/07)
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS
PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS
PRAVILNIK O SUKOBU INTERESA ZA UPOSLENE U MINISTARSTVU ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2019. GODINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU PLATNIH RAZREDA I KOEFICIJENATA ZA PLAĆE, DODATAKA NA PLAĆU I NAKNADA NOSILACA FUNKCIJA, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI SARAČI BROJ 25
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE SAGLASNOSTI OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU- PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI TRGOVKE BROJ 35
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI OBALA KULINA BANA BROJ 29
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA PROGRAMSKOG SAVJETA (UREDNIČKOG VIJEĆA) JP "TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O PRESTRUKTURIRANJU RASHODA U BUDŽETU OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKA O NAPLATI NAKNADA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA SE NALAZE OBJEKTI PRIVREMENOG KARAKTERA - PREČIŠĆENI TEKST -
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!