"Službeni glasnik BiH", broj 34/16 4.5.2016.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 34/16 [4.5.2016.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI
PREDSJEDNIK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POMILOVANJU PRAVOMOĆNO OSUĐENIH LICA
PREDSJEDNIK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POMILOVANJU PRAVOMOĆNO OSUĐENIH LICA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VANSUDSKU NAGODBU RADI IZMIRENJA FINANSIJSKOG POTRAŽIVANJA KOJE JE PRAVOSNAŽNOM ODLUKOM OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU, BROJ: 65 0 P 063747 08 P OD 15.05.2009. GODINE, DOSUĐENO ĐULIĆ SENADU, DERVIŠEVIĆ BESIMU I DELALIĆ ADILU
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O PROCEDURI ZA IZRADU IZJAVE O FISKALNOJ PROCJENI ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA PLANIRANJA NA BUDŽET
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
UPUTSTVO O IZVRŠAVANJU BUDŽETA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
SPORAZUM
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
PROGRAM OBILJEŽAVANJA "DJEČIJE NEDJELJE" U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZA KULTURU, SPORT I REKREACIJU HRASNICA - ILIDŽA
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZA KULTURU, SPORT I REKREACIJU HRASNICA-ILIDŽA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!