Službeni glasnik BiH, broj 80/22

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 84. Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 57. sjednici održanoj 09.11.2022. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENAMA ODLUKE O USPOSTAVLJANJU KOMISIJE ZA SARADNJU SA NATO-om BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Odluci o uspostavljanju Komisije za saradnju sa NATO-om Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 16/21) u članu 2. tač. f), l), n), p) i t) mijenjaju se i glase:

"f) Sabina Konjhodžić, ministar savjetnik u Odsjeku za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, članica;

l) Vedran Knezović, savjetnik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine, član.

n) Kerim Hodžić, stručni savjetnik za politički kriterij i koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja u Direkciji za evropske integracije Bosne i Hercegovine, član,

p) Danijela Jozić, pomoćnica direktora Sektora za provođenje propisa u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, članica,

t) Boris Kozlik, pukovnik, stručni savjetnik za PSO i međunarodne vježbe, Odsjek za NATO/PfP, Sektor za međunarodnu saradnju Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, član."

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 118/22
09. novembra 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!